VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME Prelegenci
mgr Roman Sobczak


mgr Roman Sobczak

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Od 2021 r. prowadzi własną firmę konsultingową specjalizującą się w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych, współpracując m.in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Systemów Ociepleń. Od 2021 r. związany również z Instytutem Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu, jako ekspert do spraw regulacji prawnych. W latach 2011 – 2021 Przedstawiciel Polski w Stałym Komitecie ds. Budownictwa Komisji Europejskiej w ramach rozporządzenia nr 305/2011. Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2018-2021. W latach 2010-2018 odpowiedzialny w resorcie budownictwa za wdrożenie do prawodawstwa krajowego unijnych przepisów dot. wyrobów budowlanych.

„Działania organów nadzoru budowlanego w Polsce i wybranych krajach UE oraz konsekwencje tych działań dla producenta w kontekście sankcji karnych za naruszenie przepisów”

W prezentacji porównane zostaną działania organów nadzoru budowlanego w Polsce i w wybranych krajach UE na przestrzeni ostatnich lat, wraz z analizą przewidzianych w przepisach poszczególnych krajów sankcji karnych dla producenta za wprowadzanie do obrotu wyrobów niespełniających wymagań. Omówiony zostanie również planowany kierunek zmian systemowych przepisów regulujących sankcje karne w Polsce.

Wszyscy prelegenci


dr Micheal Faatz
Wacker Chemie AG

dr Artur Miros
Łukasiewicz - IMBiGS

dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

dr hab. inż. Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

dr inż. Małgorzata Niziurska
ICIMB

mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr inż. Piotr Turkowski
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr Torsten Richter
Leibniz Universität Hannover

inż. Dana Bellusova
Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia