VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME Prelegenci
mgr Ralf Pasker


mgr Ralf Pasker

Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

Ralf Pasker od 2013 roku jest dyrektorem zarządzającym w Europejskim Stowarzyszeniu ETICS (EAE). W latach 2011-2017 pracował równolegle dla niemieckiego stowarzyszenia branżowego ETICS Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme, gdzie od 2015 pełnił rolę dyrektora zarządzającego. W 2017 roku instytucja ta połączyła się ze stowarzyszeniem producentów zapraw, tworząc nową organizację – stowarzyszenie producentów systemów izolacji, tynków i zapraw (VDPM). W latach 2017-2019 Ralf Pasker pełnił role dyrektora zarządzającego tej organizacji. Od 2015 jest członkiem zarządu FIW München. Pełni również rolę członka komitetu sterującego kampanii „Renovate Europe”. Od 2019 jest wiceprezydentem European Council for Construction Research, Development and Innovation (ECCREDI).

„Fit-for-55: dekada zmian”

Pakiet regulacji klimatycznych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – Fit-for-55, odnosi się do celu UE polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do roku 2030. Proponowany pakiet ma na celu dostosowanie prawodawstwa UE aby zapewnić spójne i wyważone ramy realizacji polityki klimatycznej UE. W wystąpieniu autor przedstawi przegląd inicjatyw europejskich, wykraczając poza założenia pakietu Fit-for-55, które kształtować będą także  następną dekadę stosowania systemów izolacji cieplnej ETICS w Europie. Omówi tematy związane ze strategiami proponowanymi przez Komisję Europejską m.in. Renovation Wave, NextGenerationEU, RePowerEU, a także proponowane zmiany w dyrektywie dotyczące efektywności energetycznej (EED) oraz dyrektywie dotyczącej sprawności energetycznej budynków (EPBD). Autor omówi również aktualne wyzwania związane z gospodarką obiegu zamkniętego.

Wszyscy prelegenci


dr Micheal Faatz
Wacker Chemie AG

dr Artur Miros
Łukasiewicz - IMBiGS

dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

dr hab. inż. Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

dr inż. Małgorzata Niziurska
ICIMB

mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr inż. Piotr Turkowski
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr Torsten Richter
Leibniz Universität Hannover

inż. Dana Bellusova
Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia