VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME Prelegenci
inż. Dana Bellusova


inż. Dana Bellusova

Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

Dana Bellušová jest absolwentką Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Pracuje w  Słowackim Instytucie Budowlanym (TSUS) zajmując się zagadnieniami związanymi z oceną techniczną wyrobów budowlanych, w tym złożonych systemów ociepleń ETICS. Reprezentuje Republikę Słowacką w zarządzie Europejskiej Organizacji ds. Ocen Technicznych, Członka Rady Technicznej oraz przewodnicza grupy roboczej zajmującej się opracowaniem Europejskich Dokumentów Oceny EAD 040083-00-0404 oraz 040083-01-0404 pt. „Złożone systemy ociepleń ETICS z wyprawami tynkarskimi”.

„Aktualny status i planowane zmiany EAD 040083-00-0404”

Prawodawstwo europejskie określa wymagania dotyczące oceny technicznej złożonych systemów ociepleń ETICS. Europejska Ocena Techniczna wydana w oparciu o Europejski Dokument Oceny EAD 040083-00-0404 zatytułowany „Złożone systemy ociepleń ETICS z wyprawami tynkarskimi” umożliwia producentom wprowadzenie do obrotu zestawów wyrobów ETICS z oznakowaniem CE. W swojej prezentacji przedstawi proponowane zmiany  w dokumencie EAD 040083-01-0404 jakie zostały przygotowywane przez grupę roboczą EOTA.

Wszyscy prelegenci


dr Micheal Faatz
Wacker Chemie AG

dr Artur Miros
Łukasiewicz - IMBiGS

dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

dr hab. inż. Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

dr inż. Małgorzata Niziurska
ICIMB

mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr inż. Piotr Turkowski
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr Torsten Richter
Leibniz Universität Hannover

inż. Dana Bellusova
Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia