VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME
Środa, 11 maja 2022 r.

Środa, 11 maja 2022 r.

do 13.00 –  PRZYJAZD UCZESTNIKÓW
13.00-14.00 –  LUNCH
14.00-14.10 –  OTWARCIE KONFERENCJI
dr inż. Jacek Michalak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)

SESJA I

14.10-14.40 – W POSZUKIWANIU ODCISKU PALCA ZŁOŻONYCH ZESTAWÓW ETICS
mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

14.40-15.10 –ANALIZA IMPERFEKCJI CIEPLNYCH SYSTEMÓW ETICS Z UWZGLĘDNIENIEM KONWEKCJI WEWNĄTRZ  ŚCIANY
dr hab. inż Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

15.10-15.40 – DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA W INSTYTUCIE FIZYKI BUDOWLI W ZAKRESIE KONSTRUKCJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
dr inż. Torsten Richter
Instytut Fizyki Budowli Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze

15.40-16.00 – PRZERWA KAWOWA

SESJA II

16.00-16.30 – BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE ETICS Z EPS
dr inż. Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

16.30-17.00 – DYLATACJA 25-TEGO METRA: CZY JEST PROBLEMATYCZNA, Z CZYM MUSIMY SIĘ LICZYĆ?”
dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)

(współtwórcy: mgr inż. Karol Bednarczyk – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)/ Henkel Polska sp. z o.o. , dr.inż Przemysław Świercz – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)/Atlas sp. z o.o., mgr inż. Paweł Pogorzelec – SSO/Greinplast sp. z o.o., dr inż. Marcin Kulesza – SSO/Atlas sp. z o.o., dr inż. Bartosz Michałowski SSO/Atlas sp. z o.o.)

17.00-17.30 – NIEOCZEKIWANE ZJAWISKA W BADANIACH ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

dr inż. Piotr Turkowski
Zakład Badań Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej

17.30-17.50 – PRZERWA KAWOWA

SESJA III

17.50-18.20 – ROLA IZOLACJI TERMICZNEJ W OSIĄGNIĘCIU PRZEZ BUDYNEK STANDARDU WT 2021
dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

18.20-18.50 – SYSTEMY OCIEPLEŃ ETICS W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI
dr inż. Małgorzata Niziurska
Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

18.50-19.20
dr inż. Piotr Dardziński
Sieć Badawcza Łukasiewicz

20.00 – UROCZYSTA KOLACJA


OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia