VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME
Piątek, 13 maja 2022 r.

Piątek, 13 maja 2022 r.

do 10.00 – ŚNIADANIE

do 11.00 – WYJAZD UCZESTNIKÓW

10.30-11.30 – ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SSO

11.30-12.00 – DRUGIE ŚNIADANIE  


OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia