VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME
Czwartek, 12 maja 2022 r.

Czwartek, 12 maja 2022 r.

do 9.30 — ŚNIADANIE

SESJA IV

9.30-10.00 — WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW BADANIA NA OCENĘ WŁAŚCIWOŚCI
HYDROFOBOWYCH DREWNOPODOBNYCH MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH
dr Artur Miros
Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

10.00-10.30 — ZRÓWNOWAŻONY DOM – PROJEKT DOMU MODELOWEGO, DUBAI 2018-20
dr Michael Faatz
Wacker Chemie AG

10.30-11.00 –  PRZERWA KAWOWA

SESJA V

11.00-11.30 — AKTUALNY STATUS I PLANOWANE ZMIANY EAD 040083-00-0404
inż. Dana Bellušova
Building Testing and Research Institute (TSUS)

11.30-12.00 — DZIAŁANIA ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO W POLSCE I WYBRANYCH
KRAJACH UE ORAZ  KONSEKWENCJE TYCH  DZIAŁAŃ DLA PRODUCENTA W KONTEKŚCIE SANKCJI
KARNYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW
mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)

12.00-12.30 — FIT-FOR-55: DEKADA ZMIAN
mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (EAE)

12.30-12.35 — PODSUMOWANIE KONFERENCJI

12.35-12.50 — INSTRUKCJE PRZED SPŁYWEM KAJAKOWYM

13.00-13.45 — LUNCH

14.00-18.00 — SPŁYW KAJAKOWY  

18.30 — KOLACJA PLENEROWA


OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia