VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME Prelegenci
dr Torsten Richter


dr Torsten Richter

Instytut Fizyki Budowli Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze

Dr inż. Torsten Richter jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Berlińskiego Uniwersytetu Technicznego. W 2000 roku uzyskał nagrodę Stowarzyszenia Inżynierów Konsultantów (VBI) za najlepszą pracę dyplomową w tematyce konstrukcji żelbetowych. Od 2002 roku jest nauczycielem akademickim i pracownikiem naukowym w Instytucie Fizyki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze, gdzie w 2009 uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora. Od 2009 w instytucie zajmuje stanowisko Głównego Inżyniera. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenie prac budowlanych oraz opracowania ekspertyz budowlanych. Na zamówienie Izby Inżynierów Dolnej Saksonii wykonał ponad 250 ekspertyz w zakresie ochrony przed wilgocią i efektywności energetycznej. Od 2018 roku pełni obowiązki partnera zarządzającego w 3B Bauconsult GmbH & Co. KG.

„Działalność naukowa w Instytucie Fizyki Budowli w zakresie konstrukcji ścian zewnętrznych”

W prezentacji autor przedstawi swoje ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie badań konstrukcji przegród zewnętrznych budynków, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień  termomodernizacji, w tym zastosowania złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS. W trzech obszernych częściach referatu poruszone zostaną następujące zagadnienia: starzenie elementów systemów ETICS w kontrolowanych warunkach cieplno-wilgotnościowych, odporność na działanie siły ssącej wiatru systemów ETICS klejonych, klejonych z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub mocowanych mechanicznie. W części trzeciej omówione zostaną zagadnienia odporności poszczególnych warstw systemu ETICS na skażenie mikrobiologiczne, zarówno z uwzględnienie wyników badań prowadzonych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych oraz wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi obliczeniowych służących do modelowania i predykcji wzrostu mikrobiologicznych.

Wszyscy prelegenci


dr Micheal Faatz
Wacker Chemie AG

dr Artur Miros
Łukasiewicz - IMBiGS

dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

dr hab. inż. Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

dr inż. Małgorzata Niziurska
ICIMB

mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr inż. Piotr Turkowski
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr Torsten Richter
Leibniz Universität Hannover

inż. Dana Bellusova
Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia