VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME Prelegenci
dr hab. inż. Paweł Krause


dr hab. inż. Paweł Krause

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Paweł Krause jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, na którym w 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa. W 2022 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. „Analiza imperfekcji cieplnych systemów ETICS z uwzględnieniem konwekcji wewnątrz ściany”. Jest nauczycielem akademickim i promotorem ponad 150 prac dyplomowych i projektów inżynierskich. Jest autorem ponad 200 publikacji oraz ponad 700 opracowań projektowych i ekspertyz budowlanych. Jest członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), a także członkiem honorowym i założycielem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Od 2006 posiada uprawnienia do projektowania i kierowania pracami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Jest rzeczoznawcą budowlanym GUNB od 2014 oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

„Analiza imperfekcji cieplnych systemów ETICS z uwzględnieniem konwekcji wewnątrz ściany”

Głównym celem badań jest identyfikacja wpływu występujących imperfekcji systemu ETICS na stan ochrony cieplnej ścian zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem konwekcji wewnątrz ściany. Realizacja tego celu wymaga przyjęcia celów szczegółowych. Są one związane z opracowaniem klasyfikacji imperfekcji cieplnych systemów ETICS, a także z określeniem ich wpływu na stan ochrony cieplnej ścian zewnętrznych w warunkach rzeczywistych. Zaproponowane podejście stanowiło uzasadnioną naukowo i inżyniersko podstawę w zakresie oceny wpływu występujących nieprawidłowości systemów ETICS na opór cieplny ścian zewnętrznych. Przyjęte założenia badawcze zostały sformułowane w oparciu o autorskie badania diagnostyczne przeprowadzone na reprezentatywnej grupie budynków. Zaproponowana część badawcza zrealizowana w warunkach rzeczywistych pozwoliła na jakościowe i ilościowe rozpoznanie wpływu zróżnicowanych imperfekcji cieplnych na izolacyjność termiczną ścian zewnętrznych.

Wszyscy prelegenci


dr Micheal Faatz
Wacker Chemie AG

dr Artur Miros
Łukasiewicz - IMBiGS

dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

dr hab. inż. Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

dr inż. Małgorzata Niziurska
ICIMB

mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr inż. Piotr Turkowski
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr Torsten Richter
Leibniz Universität Hannover

inż. Dana Bellusova
Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia