VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME Prelegenci
dr Pavel Zemene


dr Pavel Zemene

Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

Dr inż. Pavel Zemene stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie w Pardubicach. Niemal całe swoje życie zawodowe związany jest z branżą tworzyw sztucznych. Przewodniczący Czeskiego Stowarzyszenia EPS od jego założenia w 1998 roku. Zaangażowany w kwestie związane z produkcją i stosowaniem ekspandowanego polistyrenu zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Jest członkiem kilku grup roboczych w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) i Europejskiej Organizacji ds. Ocen Technicznych (EOTA) zajmujących się tematyką EPS i ETICS. Poza zagadnieniami związanymi z EPS i ETICS zajmuje się także zagadnieniami gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Bezpieczeństwo pożarowe ETICS z EPS”<

Przedstawione zostaną aspekty bezpieczeństwa pożarowego złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS, w których jako materiał termoizolacyjny zastosowano płyty z ekspandowanego polistyrenu (EPS). Autor omówi statystyki dotyczące pożarów budynków ocieplonych ETICS. Przedstawiony zostanie wpływ umiejscowienia i rodzaju otworów okiennych, a także rodzaju użytych materiałów termoizolacyjnych, na rozprzestrzenianie się ognia. Porównane zostaną obecnie wykorzystywane metody badań ogniowych systemów ETICS i ich wyniki w odniesieniu do projektu nowej europejskiej metodyki badawczej.

Wszyscy prelegenci


dr Micheal Faatz
Wacker Chemie AG

dr Artur Miros
Łukasiewicz - IMBiGS

dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

dr hab. inż. Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

dr inż. Małgorzata Niziurska
ICIMB

mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr inż. Piotr Turkowski
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr Torsten Richter
Leibniz Universität Hannover

inż. Dana Bellusova
Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia