VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME Prelegenci
dr inż. Małgorzata Niziurska


dr inż. Małgorzata Niziurska

Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Dr inż. Małgorzata Niziurska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2001 r. związana jest z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Od 2008 roku pracowała jako kierownik Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej, gdzie zajmowała się badaniami wyrobów chemii budowlanej oraz bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie jest zastępcą dyrektora Ł-ICIMB ds. badawczych i komercjalizacji. Jest członkiem Komitetów Technicznych PKN: KT nr 211 ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, KT nr 184 ds. klejów, KT 194 ds. gipsu i wyrobów z gipsu oraz KT 180 ds. bezpieczeństwa pożarowego. Jest autorką wielu publikacji i ekspertyz dotyczących technologii i badań wyrobów budowlanych oraz bezpieczeństwa pożarowego i trwałości materiałów wykończeniowych.

„Systemy ociepleń ETICS w zmieniającej się rzeczywistości”

Dążenie do poprawy efektywności cieplnej ścian zewnętrznych podyktowane wzrostem wymagań w tym zakresie, świadomością użytkowników oraz, przede wszystkim, dążeniem do zmniejszenia zużycia energii, wymaga stosowania materiałów o zwiększonej izolacyjności termicznej. Taki stan rzeczy wynika, między innymi, ze zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych oraz dostępności surowców. Wykorzystanie materiałów odpadowych stanowi wyzwanie dla urzeczywistnienia wizji gospodarki europejskiej – zrównoważonej, niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, w której surowce zawracane są do obiegu, a wytwarzanie odpadów ograniczone jest do minimum. Wszystkie te zmiany wymagają korekty podejścia i poszukiwania nowych materiałów ulepszonych nie tylko w zakresie właściwości użytkowych, ale również innowacyjnych technologicznie, produkowanych w oparciu o zieloną energię, surowce z recyklingu, wyrobów o wydłużonej trwałości i o ograniczonym wpływie na środowisko w całym cyklu ich życia.

Wszyscy prelegenci


dr Micheal Faatz
Wacker Chemie AG

dr Artur Miros
Łukasiewicz - IMBiGS

dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

dr hab. inż. Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

dr inż. Małgorzata Niziurska
ICIMB

mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr inż. Piotr Turkowski
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr Torsten Richter
Leibniz Universität Hannover

inż. Dana Bellusova
Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia