VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME Prelegenci
mgr inż. arch. Eric Las


mgr inż. arch. Eric Las

Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

Eric Las tytuł zawodowy inżyniera uzyskał w 1977 roku (HTS Arnhem). Jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Delft (Holandia), gdzie w 1982 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta na Wydziale Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. Od 1983 roku zawodowo związany z tematyką izolacji cieplnej budynków, jako doradca ds. ETICS w firmach EnergieAdvies, Sto Isoned oraz Kingspan Unidek a od 2015 jako niezależny doradca ds. uregulowań prawnych w budownictwie. Na przestrzeni lat członek krajowych oraz europejskich komitetów w dziedzinie normalizacyjnych i certyfikacyjnych, zarówno w zakresie energooszczędności jak i bezpieczeństwa pożarowego budynków.

„W poszukiwaniu odcisku palca złożonych zestawów ETICS”

Autor omówi ponad 40-letnie doświadczenie związane z bezpiecznym stosowaniem złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS i możliwe nieznane zagrożenia związane z optymalizacji ich składników. Doświadczenie uzyskane w ostatnich dziesięcioleciach związane ze stosowaniem systemów ETICS jest często informacją niepubliczną, a ich badania często klasyfikowane są jako nienaukowe. Czy stanowi to problem czy wyzwanie? Jak postępować, gdy opis dobrze działającego systemu jest tylko warunkiem uzyskania długoterminowej trwałości wyrobu, a aplikacja jest czynnikiem decydującym o ostatecznym wyniku badań? Prezentacja oparta jest na ponad 35-letniej obserwacji systemów ETICS przez autora i badaniach dr. Oberhaus’a (Dortmund) i FIW (Monachium).

Wszyscy prelegenci


dr Micheal Faatz
Wacker Chemie AG

dr Artur Miros
Łukasiewicz - IMBiGS

dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

dr hab. inż. Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

dr inż. Małgorzata Niziurska
ICIMB

mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr inż. Piotr Turkowski
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr Torsten Richter
Leibniz Universität Hannover

inż. Dana Bellusova
Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia