VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME Prelegenci
dr Micheal Faatz


dr Micheal Faatz

Wacker Chemie AG

Dr Michael Faatz jest absolwentem Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji, gdzie w 2002 roku uzyskał tytuł magistra chemii. Na tym samym uniwersytecie w Instytucie Badań Polimerów Max-Planck-Institute uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych. W marcu 2006 dołączył do zespołu Wacker Polymer Systems na stanowisku kierownika działu ds. badań i rozwoju, zajmując się technologią polimeryzacji emulsyjnej. Od 2011 roku kieruje Działem Wsparcia Technicznego Wacker Chemie AG dla Europy Wschodniej w zakresie wykorzystania polimerów w budownictwie.

„The House of Sustainable Solutions – Model House Project Dubai 2018-2019”

W roku 2018 Wacker Chemie AG wraz z Centralnym Laboratorium Dubaju uruchomił projekt badawczy, którego głównym celem było określenie wpływu nowoczesnych dodatków chemicznych stosowanych w wyrobach budowlanych na parametry eksploatacyjne budynków mieszkalnych i ich odziaływania na środowisko. Projekt zrealizowano z uwzględnieniem strategii zrównoważonego rozwoju oraz idei zielonego budownictwa w regionie. Badania będące przedmiotem wystąpienia prowadzone były porównawczo dla dwóch identycznych, w pełni funkcjonalnych, budynków mieszkalnych o kubaturze 23 m3, wykonanych z wykorzystaniem standardowych materiałów budowlanych (budynek referencyjny) oraz materiałów modyfikowanych dodatkami chemicznymi Wacker Chemie AG (budynek badany). W drugim z omawianych przypadków zastosowano dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych ETICS. Wyniki badań uzyskanych w rzeczywistych warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych pokazały zasadnicze przewagi stosowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych w odniesieniu do następujących parametrów: temperatury i wilgotności względnej wewnątrz budynku, emisji lotnych związków organicznych, zużycia energii w połączeniu z emisją CO2 do atmosfery, a także odporności ETCIS na działanie warunków atmosferycznych i jego podatności na zabrudzenia.

Wszyscy prelegenci


dr Micheal Faatz
Wacker Chemie AG

dr Artur Miros
Łukasiewicz - IMBiGS

dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

dr hab. inż. Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

dr inż. Małgorzata Niziurska
ICIMB

mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr inż. Piotr Turkowski
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr Torsten Richter
Leibniz Universität Hannover

inż. Dana Bellusova
Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia