VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME Prelegenci
dr inż. Mariusz Garecki


dr inż. Mariusz Garecki

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń/ Atlas sp. z o.o.

Dr inż. Mariusz Garecki jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.  Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest przewodniczącym Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, mykolog, rzeczoznawca budowlany. Od ukończenia studiów związany z branżą ociepleń, specjalizuje się w badaniach i certyfikacji produktów oraz diagnostyce obiektów budowlanych. Od 2015 zatrudniony w firmie Atlas sp. z o.o. na stanowisku dyrektora ds. rozwoju produktów i szkoleń i koordynatora Grupy Atlas. Uczestniczył w realizacji wielu projektów, w tym opracowaniu technologii prac konserwatorskich świątyni Hatszepsut w egipskiej Dolinie Królów. Nadzorował także prace termoizolacyjne fasad Hotelu Atlantis w Dubaju.

„Dylatacja 25-tego metra: czy jest problematyczna, z czym musimy się liczyć?”

W prezentacji przedstawione zostaną wyniki badań odporności złożonych systemów izolacji cieplnej  ETICS na działanie zmiennych warunków cieplno-wilgotnościowych w zakresie rozszerzonym w stosunku do wymagań EAD 040083-00-04040 pt. „Złożone systemy izolacji cieplnej ETICS z wyprawami tynkarskimi”. Omówione zostaną zagadnienia związane z wpływem zastosowania różnych materiałów termoizolacyjnych i ich właściwości na występowania odkształceń na powierzchni i wewnątrz okładziny elewacyjnej, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania ETICS.

WSPÓŁAUTORZY:

Mgr inż. Karol Bednarczyk

Mgr inż. Karol Bednarczyk jest absolwentem Wydziału Budownictwa oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.Od trzynastu lat związany z systemami ociepleń pracując jako kierownik w międzynarodowym dziale technicznym firmy Henkel. Członek Komisji Technicznej EAE i SSO.

 

Dr inż. Przemysław Świercz

Dr inż. Przemysław Świercz jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie w 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W latach 2003 – 2018 kierował pracownią badań materiałów budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej. Od 2018 pracował w Atlas sp. z o.o., gdzie w latach 2021 – 2022 kierował zespołem ds. rozwoju produktów. Obecnie pełni funkcję Kierownika Działu zastosowań firmy Henkel Polska sp. z.o.o.

 

Mgr inż. Paweł Pogorzelec

Mgr inż. Paweł Pogorzelec ukończył kierunek Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Od ponad 20 lat związany jest z branżą ociepleniową. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych wyrobów chemii budowlanej, a zwłaszcza funkcyjnych materiałów powłokowych. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, bierze także udział w pracach Komisji Technicznej SSO. Reprezentuje stowarzyszenie w Komitecie ds. Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej. Od 24 lat pracuje w firmie Greinplast sp. z o.o.

 

Dr inż. Marcin Kulesza

Dr inż. Marcin Kulesza piastuje funkcję Dyrektora ds. Badań i Rozwoju i kieruje Pionem Badawczo-Rozwojowym Atlas Sp. z o.o. i odpowiada za koordynację i nadzór nad Polityką Badawczo-Rozwojową całej Grupy Kapitałowej ATLAS. Jest także Członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu (od 2006 r.) oraz Członkiem Komisji Technicznej Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń (od 2012 r.).

 

Dr inż. Bartosz Michałowski

Dr inż. Bartosz Michałowski w 2010 ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej – na kierunku chemia, specjalność chemia fizyczna. W 2017 r. na tym samym wydziale uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych. Od 2015 roku związany zawodowo z Działem Badań i Rozwoju w Atlas sp. z o.o.

Wszyscy prelegenci


dr Micheal Faatz
Wacker Chemie AG

dr Artur Miros
Łukasiewicz - IMBiGS

dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

dr hab. inż. Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

dr inż. Małgorzata Niziurska
ICIMB

mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr inż. Piotr Turkowski
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr Torsten Richter
Leibniz Universität Hannover

inż. Dana Bellusova
Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia