VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME Prelegenci
dr Artur Miros


dr Artur Miros

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Dr Artur Miros jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 2000 roku. Staże podoktorskie odbył w Instytucie Struktur Elektronowych i Laserów w Grecji oraz w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami w Łukasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z materiałami i wyrobami budowlanymi, w szczególności materiałami do termoizolacji i hydroizolacji. Autor ponad 40 prac naukowych związanych z przepływem ciepła, fizyką budowli i materiałoznawstwem. Członek Grupy Eksperckiej KEYMARK ds. własności termicznych materiałów budowlanych i izolacji instalacji przemysłowych. Członek Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów VDI oraz Europejskiego Stowarzyszenia TIAQ.

„Wpływ wybranych parametrów badania na ocenę właściwości hydrofobowych drewnopodobnych materiałów termoizolacyjnych”

W prezentacji omówione zostaną wyniki badań uzyskanych w ramach współpracy kilku instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz (Łukasiewicz – IMBiGS , Łukasiewicz – ICiMB, Łukasiewicz – IIMPiB, Łukasiewicz-PIT) dotyczących oceny właściwości hydrofobowych materiałów termoizolacyjnych (na przykładzie wyrobów drewnopochodnych), z uwzględnieniem wpływu parametrów badania na końcowy wynik.

Wszyscy prelegenci


dr Micheal Faatz
Wacker Chemie AG

dr Artur Miros
Łukasiewicz - IMBiGS

dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

dr hab. inż. Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

dr inż. Małgorzata Niziurska
ICIMB

mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr inż. Piotr Turkowski
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr Torsten Richter
Leibniz Universität Hannover

inż. Dana Bellusova
Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia