VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME Prelegenci
dr inż. Arkadiusz Węglarz


dr inż. Arkadiusz Węglarz

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Dr inż. Arkadiusz Węglarz jest Doradcą Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
oraz Wiceprezesem Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Jest współautorem ponad 100
publikacji naukowych, kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce
budowlanej i efektywności energetycznej w gospodarce. Jest autorem licznych ekspertyz, m.in. dla
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energetycznych, Ministerstwa Infrastruktury,
NFOŚiGW. Jest kierownikiem lub głównym wykonawcą projektów realizowanych w ramach
programów Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, Horyzont oraz programów bilateralnych. Odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności
energetycznej w budownictwie.

„Rola izolacji termicznej w osiągnięciu przez budynek standardu WT 2021”

W referacie zostaną podane odpowiedzi na pytanie jakie grubości materiałów izolacyjnych należny stosować, aby osiągnąć, wymagane przez Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (WT 2021), wartości współczynników rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) dla poszczególnych rodzajów budynków oraz rożnych rodzajów źródeł ciepła. Zostaną omówione problemy związane z zastosowaniem izolacji o znacznych grubościach, w tym m.in.  problemy techniczne, ekonomiczne oraz społeczne i estetyczne. Dodatkowo w referacie zostaną opisane bariery wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie i perspektywy wdrażania standardów zeroemisyjnych budynków w aspekcie rozwoju branży izolacji termicznych.

 

Wszyscy prelegenci


dr Micheal Faatz
Wacker Chemie AG

dr Artur Miros
Łukasiewicz - IMBiGS

dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr Pavel Zemene
Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

dr hab. inż. Paweł Krause
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

dr inż. Małgorzata Niziurska
ICIMB

mgr Roman Sobczak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

dr inż. Piotr Turkowski
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr Torsten Richter
Leibniz Universität Hannover

inż. Dana Bellusova
Building Testing and Research Institute (TSUS), Bratislava

mgr inż. arch. Eric Las
Noviocon/konsultant ds. technicznych EUMEPS

mgr Ralf Pasker
Europejskie Stowarzyszenie ETICS (EAE)

OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia