VIII 
Międzynarodowa
Konferencja ETICS

HOME
jkdsfjahdgkjreagv 493t0uva jdiru3

mgr inż. arch. ERIC LAS

W POSZUKIWANIU ODCISKU PALCA ZŁOŻONYCH ZESTAWÓW ETICS
Eric Las_ETICS – The fingerprint and performance – 2022.05.11

dr hab. inż PAWEŁ KRAUSE

ANALIZA IMPERFEKCJI CIEPLNYCH SYSTEMÓW ETICS Z UWZGLĘDNIENIEM KONWEKCJI WEWNĄTRZ ŚCIANY
Paweł Krause ETICS_11.05.2022

dr inż. TORSTEN RICHTER

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA W INSTYTUCIE FIZYKI BUDOWLI W ZAKRESIE KONSTRUKCJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
Torsten Richter Vortrag_Warschau_EndStand

dr inż. PAVEL ZEMENE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE ETICS Z EPS
Pavel Zemene_Fire Safety of ETICS 2022

dr inż. MARIUSZ GARECKI

DYLATACJA 25-TEGO METRA: CZY JEST PROBLEMATYCZNA, Z CZYM MUSIMY SIĘ LICZYĆ?”
Mariusz Garecki_dylatacja_25metra_2022_

dr inż. PIOTR TURKOWSKI

NIEOCZEKIWANE ZJAWISKA W BADANIACH ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
Piotr .TURKOWSKI_nieoczekiwane zjawiska w badaniach…2022

dr inż. ARKADIUSZ WĘGLARZ

ROLA IZOLACJI TERMICZNEJ W OSIĄGNIĘCIU PRZEZ BUDYNEK STANDARDU WT 2021
Arkadiusz Węglarz_Konferencja _ETICS_2022

dr inż. MAŁGORZATA NIZIURSKA

SYSTEMY OCIEPLEŃ ETICS W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI
M. Niziurska_Konferencja _ETISC_2022

dr inż. PIOTR DARDZIŃSKI

NAUKA DLA BIZNESU _ KIM JESTEŚMY?
P.Dardziński_konferencja_ETICS_2022

dr ARTUR MIROS

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW BADANIA NA OCENĘ WŁAŚCIWOŚCI
HYDROFOBOWYCH DREWNOPODOBNYCH MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH
Artur Miros_ETICS _2022

dr MICHAEL FAATZ

RÓWNOWAŻONY DOM – PROJEKT DOMU MODELOWEGO, DUBAI 2018-20
Sustainability House Study_Wacker_handoutl (1)

inż. DANA BELLUŠOVA

AKTUALNY STATUS I PLANOWANE ZMIANY EAD 040083-00-0404
Dana Bellusova_konferencja _ETICS_

mgr ROMAN SOBCZAK

DZIAŁANIA ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO W POLSCE I WYBRANYCH
KRAJACH UE ORAZ KONSEKWENCJE TYCH DZIAŁAŃ DLA PRODUCENTA W KONTEKŚCIE SANKCJI
KARNYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW
Roman Sobczak _konferencja_ETICS_2022

mgr RALF PASKER

FIT-FOR-55: DEKADA ZMIAN
Ralf_Pasker_SSO_ETICS_2022

 

 


OrganizatorCzłonkowie stowarzyszenia