PL uk EN uk
Formularz zgłoszeniowy
International registration ukCennik:

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • zakwaterowanie z noclegiem w terminie 9-10 września 2021r.
  • pełne wyżywienie
  • udział w programie towarzyszącym

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

M&M Group Magdalena Krawczyk
ul. Kolska 9/127, 01- 045 Warszawa
Millenium
numer konta: 91116022020000000308137029
Z DOPISKIEM:
ETICS 2021 opłata konferencyjna + imię i nazwisko uczestnika + nazwa firmy

Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail zawierającej dane do przelewu.


Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa następuje z datą odnotowania (uznanie rachunku) wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na koncie bankowym podanym przez Organizatora.

W przypadku wpłaty dokonanej po zadeklarowanym podczas rejestracji terminie, wysokość opłaty konferencyjnej ulega zmianie i należy uiścić ją zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu dokonania przelewu: wpłaty do 10 sierpnia 2021 r.:1 100 zł + 23% VAT, wpłaty po 10 sierpnia 2021 r.:1 500 zł + 23% VAT.

Zgłoszenie jest rejestracją z obowiązkiem zapłaty, niemniej, w razie wystąpienia czynników wyższych uniemożliwiających udział w konferencji, bilet można przepisać na innego reprezentanta firmy. W powyższym przypadku należy się skontaktować z biurem SSO:
m.wrona@systemyocieplen.pl

W razie wystąpienia problemów z rejestracją, prosimy o kontakt pod nr. telefonu: +48 602 661 335

In case of any problems with registration, please contact number +48 602 661 335