PL uk EN uk
7-8 MAJA 2015
Formularz zgłoszeniowy
International registration ukCennik:

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • zakwaterowanie z noclegiem w terminie 9-10 maja 2019r.
  • pełne wyżywienie
  • udział w programie towarzyszącym

Wpłaty prosimy dokonać na konto:
JGKG Justyna Kozińska-Górecka
ul. Sochaczewska 115, 05-870 Błonie
Citi Handlowy
numer konta 76 1030 0019 0109 8530 0031 5751
z dopiskiem: ETICS 2019 + imię i nazwisko uczestnika + nazwa firmy

Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail zawierającej dane do przelewu.


Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa następuje z datą odnotowania (uznanie rachunku) wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na koncie bankowym podanym przez Organizatora.

W przypadku wpłaty dokonanej po zadeklarowanym podczas rejestracji terminie, wysokość opłaty konferencyjnej ulega zmianie i należy uiścić ją zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu dokonania przelewu: wpłaty do 31 marca 2019 r.:1 000 zł + 23% VAT, wpłaty od 1 do 30 kwietnia 2019 r.:1 100 zł + 23% VAT, wpłaty od 1 do 8 maja 2019r.:1 300 zł + 23%VAT.

Zgłoszenie jest rejestracją z obowiązkiem zapłaty, niemniej, w razie wystąpienia czynników wyższych uniemożliwiających udział w konferencji, bilet można przepisać na innego reprezentanta firmy. W powyższym przypadku należy się skontaktować z biurem SSO: m.wrona@systemyocieplen.pl

W razie wystąpienia problemów z rejestracją, prosimy o kontakt pod nr. telefonu: +48 602 661 335

In case of any problems with registration, please contact number +48 602 661 335