PL uk EN uk
7-8 MAJA 2015
Program konferencji

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

 • Kierunki zmian w ocenie systemów ociepleń
 • Zharmonizowane europejskie specyfikacje techniczne a krajowe przepisy na rynku unijnym
 • Certyfikacja wykonawstwa robót ociepleniowych – równowaga pomiędzy aspektami technicznymi a ekonomicznymi – doświadczenia austriackie
 • Ukraiński rynek systemów ociepleń – wymagania techniczne, perspektywa rozwoju
 • Nadzór rynku budowlanego – kontrole i orzecznictwo
 • Badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w dużej skali – trendy i doświadczenia
 • Zastosowanie pianek fenolowych w systemach ETICS
 • Rola kruszyw w zaprawach klejących w systemach ETICS
 • Izolacyjność akustyczna systemów ETICS
 • Ochrona pożarowa budynków a ETICS
 • Bezpieczeństwo pożarowe elewacji – wymagania i zalecenia
 • ETICS a zrównoważony rozwój budownictwa


PROGRAM KONFERENCJI:

PRELEGENCI:


Drożdz Justyna Beczkowicz
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa


szewczyk Gennady Faryenyuk
State Research Institute of Building Constructions, Kijów, Ukraina
Mariusz Graczyk Clemens Hecht
Arge Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme, Wiedeń, Austria


Mariusz Graczyk Marian Kaczmarek
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Katowice


Mariusz Graczyk Zdzisław Naziemiec
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Kraków


mgr inż. Małgorzata Niziurska Małgorzata Niziurska
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2001 r. związana z krakowskim oddziałem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Od 2008 roku pracuje jako kierownik Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej. gdzie zajmuje się badaniami wyrobów chemii budowlanej oraz badaniami wyrobów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Członek Komitetów Technicznych PKN: KT nr 211 ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, KT nr 184 ds. klejów, KT 194 ds. gipsu i wyrobów z gipsu oraz KT 180 ds. bezpieczeństwa pożarowego. Jest autorką wielu publikacji i ekspertyz dotyczących technologii i badań wyrobów gipsowych, chemii budowlanej oraz bezpieczeństwa stosowania i trwałości materiałów wykończeniowych.


RALF PASKER RALF PASKER
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ETICS


Rozpoczął pracę w Europejskim Stowarzyszeniu ETICS (EAE) w 2011r., funkcję dyrektora zarządzającego piastuje w nim od 2013 roku. Równolegle pracował dla niemieckiego stowarzyszenia branżowego ETICS Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme, od 2015 również jako jego dyrektor zarządzający. W 2017 roku instytucja ta połączyła się ze stowarzyszeniem producentów zapraw, tworząc nową organizację - stowarzyszenie producentów systemów izolacji, tynków i zapraw (VDPM). Dziś Ralf Pasker pełni funkcję dyrektora zarządzającego VDPM ds. systemów ociepleń i spraw europejskich.


Drożdz Michał Piasecki
Michał Piasecki, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa


Drożdz Jerzy Rutka
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu


Roman Sobczak
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego


Absolwent Wydziału Administracji Politechniki Warszawskiej. Obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. W latach 2010 r. do 2017 r. pracował w resorcie budownictwa związanym z tematyką wyrobów budowlanych, był m.in. odpowiedzialny za implementację przepisów europejskich oraz dostosowywanie krajowych przepisów z zakresu wyrobów budowlanych do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 305/2011. Od 2011 r. Pełni funkcję Przedstawiciela Polski w Stałym Komitecie ds. Budownictwa w ramach rozporządzenia nr 305/2011.


Drożdz Magdalena Wasiak
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa


Drożdz Lutz Weber
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, Stuttgart, Niemcy