PL uk EN uk
Program konferencji

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:


  • Europejski Zielony Ład
  • zrównoważony rozwój a ewolucja europejskich zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
  • charakterystyki środowiskowe ETICS
  • bezpieczeństwo pożarowe nowoczesnych elewacji
  • badania rozprzestrzeniania ognia w dużej skali
  • projekt zrównoważonego domu w klimacie zwrotnikowym suchym
  • odporność ETICS na wzrost glonów jako cecha ich trwałości
  • wykorzystanie materiałów rozbiórkowych/odpadowych, recyklin
  • przyszłość Construction Products Regulation
  • nadzór rynku budowlanego w 2019 roku


PRELEGENCI:

dr inż. JACEK MICHALAK

Atlas sp. z o.o. / SSO

Doktor nauk chemicznych, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W latach 1985-1995 nauczyciel akademicki w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej. Odbył staże naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu we Fryburgu (1991) oraz na Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus (1993-94). Od 1995 roku związany z Atlasem. Od 2007 roku wiceprezes ds. rozwoju odpowiedzialny za działalność B+R, zakupy, public relations. Od 1999 roku do dnia dzisiejszego z-ca przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. Klejów. Od 2007 roku do chwili obecnej ekspert w CEN/TC 67. Od 2008 roku członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Od czerwca 2013 roku prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

dr ARTUR MIROS

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Absolwent Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego. Po ukończeniu doktoratu odbył staż podoktorski w Institute of Electronic Structure and Laser w Grecji oraz Max-Planck Institute w Niemczech. Od 2003 roku związany z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB) w Katowicach, a po połączeniu w 2013 roku z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Obecnie w Łukasiewicz - IMBiGS zajmuje stanowisko p.o. Dyrektora Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami, oraz pracuje jako główny specjalista ds. ocen technicznych. Uczestniczy w pracach m.in.: λ-Expert Group przy SDG-5: Thermal insulation products (CEN/TC 88) – dot. własności materiałów termoizolacyjnych oraz Grupy Roboczej ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa (GR 8 ds. BUD).

dr inż. MAŁGORZATA NIZIURSKA

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Od 2001 r. związana z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Od 2008 kierownik Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej, gdzie zajmowała się badaniami wyrobów chemii budowlanej oraz badaniami wyrobów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Oceny Technicznej. Członkini Komitetów Technicznych PKN: KT nr 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie, KT nr 184 ds. Klejów, KT 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu oraz KT nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów. Autorka wielu publikacji i ekspertyz dotyczących technologii i badań wyrobów gipsowych, chemii budowlanej oraz bezpieczeństwa stosowania i trwałości materiałów wykończeniowych.

dr inż. SEBASTIAN WALL

Instytut Techniki Budowlanej

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od 2007 r. związany z Instytutem Techniki Budowlanej. Specjalizuje się w analizie zagadnień związanych z harmonizacją europejską i wymaganiami krajowymi w obszarze wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Ekspert wspierający polską delegację Grupy Przygotowawczej oraz Stałego Komitetu Budownictwa Komisji Europejskiej (SCC). Od grudnia 2020 roku Przewodniczący Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA). Zaangażowany w prace normalizacyjne na poziomie europejskim i krajowym, członek PKN KT 307 ds. Zrównoważonego budownictwa oraz Przewodniczący PKN KT 317 ds. Wentylacji i klimatyzacji. Członek Rady Naukowej ITB.

dr hab. inż. WOJCIECH WĘGRZYŃSKI, prof. ITB

Instytut Techniki Budowlanej

Zastępca Kierownika Zakładu Badań Ogniowych ITB i Kierownik Pracowni Kontroli Dymu, Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej. Od wielu lat prowadzi badania naukowe w zakresie oceny przebiegu i skutków pożaru, w szczególności w obszarze odprowadzania dymu z obiektów budowlanych. We współpracy z Imperial College London podejmuje również tematykę projektowania scenariuszy pożarowych na potrzeby analiz strukturalnych i badania nad pożarami elewacji obiektów budowlanych. Za pracę nad modelowaniem numerycznym wiatru i pożarów otrzymał nagrodę im. Harrego C. Bigglestone’a ufundowaną przez Fire Protection Research Foundation przy National Fire Protection Association (NFPA). V-ce Prezydent Polskiego Oddziału stowarzyszenia Society of Fire Protection Engineers (SFPE).

mgr inż. MICHAŁ WIECZOREK

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Od 2001 roku związany z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Jest autorem wielu publikacji dotyczących technologii i badań wyrobów gipsowych, chemii budowlanej oraz bezpieczeństwa stosowania i trwałości materiałów wykończeniowych. Zajmuje się również badaniami wyrobów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów, Komitetu Technicznego nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu oraz Komitetu Technicznego nr 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie.

dr PAVEL ZEMENE

Sdružení EPS ČR /Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS

Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie w Pardubicach. Niemal całe swoje życie zawodowe związany jest z branżą tworzyw sztucznych. Przewodniczący Czeskiego Stowarzyszenia EPS od jego założenia w 1998 roku. Zaangażowany w kwestie związane z ekspandowanym polistyrenem zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Jest członkiem kilku grup roboczych w CEN i EOTA zajmujących się tematyką EPS i ETICS. Poza zagadnieniami związanymi z EPS i ETICS zajmuje się także zagadnieniami gospodarki o obiegu zamkniętym.


PROGRAM KONFERENCJI

CZWARTEK, 9 WRZEŚNIA

do 13.00 PRZYJAZD UCZESTNIKÓW

13.00 OBIAD

14.30 OTWARCIE KONFERENCJI

dr inż. JACEK MICHALAK

SSO


14.45 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NOWOCZESNYCH ELEWACJI - GLOBALNE

WYZWANIE

dr hab. inż. WOJCIECH WĘGRZYŃSKI, prof. ITB

Instytut Techniki Budowlanej


15.15 BADANIA OGNIOWE SYSTEMÓW OCIEPLEŃ W DUŻEJ SKALI

mgr inż. MICHAŁ WIECZOREK

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


15.45 PRZERWA KAWOWA


16.15 EUMEPS POSITION TO DRAFT OF prEN 17237

dr PAVEL ZEMENE

Sdružení EPS ČR/

Czeskie Stowarzyszenie Producentów EPS


16.45 WSTĘPNA OCENA MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA DROBNEJ FRAKCJI

ODPADU POCHODZĄCEGO Z ROZBIÓRKI SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

dr inż. MAŁGORZATA NIZIURSKA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


17.15 PRZERWA KAWOWA

17.45 WYKŁAD NIESPODZIANKA

19.30 UROCZYSTA KOLACJA Z ATRAKCJAMI


PIĄTEK, 10 WRZEŚNIA

do 10.00 ŚNIADANIE

10.15 PO CO OCIEPLAMY

dr ARTUR MIROS

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego


10.45 EWOLUCJA EUROPEJSKICH ZASAD WPROWADZANIA DO OBROTU

WYROBÓW BUDOWLANYCH A WYMAGANIE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE

ZRÓWNOWAŻONEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW NATURALNYCH

dr inż. SEBASTIAN WALL

Instytut Techniki Budowlanej


11.15 PRZERWA KAWOWA


11.45 ETICS A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

dr inż. JACEK MICHALAK

Atlas sp. z o.o./SSO


12.30 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

dr inż. JACEK MICHALAK

SSO


13.00 OBIAD