PL uk EN uk
7-8 MAJA 2015
Program konferencji

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

 • Kierunki zmian w ocenie systemów ociepleń
 • Zharmonizowane europejskie specyfikacje techniczne a krajowe przepisy na rynku unijnym
 • Certyfikacja wykonawstwa robót ociepleniowych – równowaga pomiędzy aspektami technicznymi a ekonomicznymi – doświadczenia austriackie
 • Ukraiński rynek systemów ociepleń – wymagania techniczne, perspektywa rozwoju
 • Nadzór rynku budowlanego – kontrole i orzecznictwo
 • Badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w dużej skali – trendy i doświadczenia
 • Zastosowanie pianek fenolowych w systemach ETICS
 • Rola kruszyw w zaprawach klejących w systemach ETICS
 • Izolacyjność akustyczna systemów ETICS
 • Ochrona pożarowa budynków a ETICS
 • Bezpieczeństwo pożarowe elewacji – wymagania i zalecenia
 • ETICS a zrównoważony rozwój budownictwa


PROGRAM KONFERENCJI:

Czwartek, 9 maja 2019 r.

do godziny 13.00

Przyjazd uczestników


13.00-14.00

Lunch


14.00

Otwarcie konferencji

JACEK MICHALAK

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń


14.10-14.40

„Bezpieczeństwo pożarowe elewacji ocieplonych styropianem w Polsce”

JERZY RUTKA

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu


14.40-15.10

„Badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w dużej skali – trendy i doświadczenia”

MAŁGORZATA NIZIURSKA

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

15.10-15.30

„Bezpieczeństwo pożarowe elewacji – wymagania i zalecenia”

MARIUSZ GARECKI

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

15.30-16.30

Panel dyskusyjny na temat bezpieczeństwa pożarowego


16.30-17.00

Przerwa kawowa


17.00-17.30

„Nadzór rynku budowlanego – kontrole i orzecznictwo”

ROMAN SOBCZAK

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

17.30-18.00

„Certyfikacja wykonawstwa robót ociepleniowych – równowaga pomiędzy aspektami technicznymi a ekonomicznymi – doświadczenia austriackie”

CLEMENS HECHT

Arge Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme, Wiedeń, Austria


18.30-19.30

Popołudniowy relaks


20.00

Uroczysta kolacja


Piątek, 10 maja 2019 r.

7.00-9.30

Śniadanie


9.30-10.00

„Eksperymentalna ocena niezawodności ETICS”

GENNADY FARYENYUK

State Research Institute of Building Constructions, Kijów, Ukraina


10.00-10.30

„ETICS a izolacja akustyczna ścian”

LUTZ WEBER

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, Stuttgart, Niemcy

10.30-11.00

„ETICS na jednolitym rynku UE: równowaga między europejską zharmonizowaną specyfikacją techniczną a przepisami krajowymi - dziś i jutro”

RALF PASKER

EAE – European Association for External Thermal Insulation Composite Systems


11.00-11.30

„Kierunki zmian w ocenie systemów ociepleń”

JUSTYNA BECZKOWICZ, MAGDALENA WASIAK

Instytut Techniki Budowlanej


11.30-11.50

Przerwa kawowa


11.50-12.20

„Zastosowanie pianek fenolowych w systemach ETICS”

MARIAN KACZMAREK

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego


12.20-12.50

„Rola kruszyw w zaprawach klejących w systemach ETICS”

ZDZISŁAW NAZIEMIEC

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


12.50-13.20

„Przegląd aktualnych inicjatyw europejskich w kontekście zrównoważonego budownictwa”

MICHAŁ PIASECKI

Instytut Techniki Budowlanej


13.20-13.30

Zamknięcie konferencji

JACEK MICHALAK

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń


13.30-14.00

Lunch


14.00

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
PRELEGENCI:


Drożdz Justyna Beczkowicz
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa


Absolwentka Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska (obecnie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o specjalności konstrukcje budowlane. Od 2006 r. zdobywała praktykę zawodową na budowach dużych inwestycji mieszkaniowych na terenie Warszawy i Otwocka. W latach 2008-2014 pracowała w branży deskowań budowlanych. Z Instytutem Techniki Budowlanej związana od 2015 r., kiedy to rozpoczęła pracę w Zakładzie Aprobat Technicznych (obecnie Zakład Oceny Technicznej). Jest autorką kilkudziesięciu Aprobat Technicznych ITB, Krajowych oraz Europejskich Ocen Technicznych, dotyczących m.in. zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków, „ciepłego” montażu okien, łączników do systemów ociepleń, siatek z włókna szklanego do systemów ociepleń, okładzin ścian wewnętrznych i zewnętrznych, pian poliuretanowych, izolacji ogniochronnych i wyrobów związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

"Systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków w świetle europejskich dokumentów oceny (EAD)"

Prezentacja dotyczyć będzie zakresu dostępnych na dzień dzisiejszy zharmonizowanych specyfikacji technicznych jakimi są Europejskie Dokumenty Oceny (European Assessment Documents – EAD), będące podstawą do udzielania Europejskich Ocen Technicznych (ETA), w obszarze systemów ociepleń budynków (ETICS). Zostaną przedstawione podstawowe wymagania formalne i merytoryczne, w tym nowe kierunki w metodach badań, dla systemów ociepleń z okładziną ceramiczną, systemów ociepleń na podłożach drewnianych lub systemów ociepleń z zaprawą jako izolacją termiczną oraz kierunki, w jakich będzie się zmieniać podejście do oceny klasycznych złożonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków z wyprawami tynkarskimi objętych ETAG 004.

szewczyk Gennady Faryenyuk
State Research Institute of Building Constructions, Kijów, Ukraina

Doktor Nauk Technicznych, Dyrektor Państwowego Instytutu Techniki Budowlanej, kierownik TK-302 „Efektywność energetyczna budynków i konstrukcji”, Profesor Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy – „Kijowski Instytut Politechniczny” na Wydziale Inżynierii Energii Cieplnej i Oszczędności Energii. Ma za sobą 45 lat praktyki w dziedzinach budownictwa i materiałów budowlanych, szczególnie w dziedzinie wydajności i oszczędności energetycznej oraz rozwoju ram prawnych i przepisów dotyczących izolacji cieplnej budynków i charakterystyki energetycznej. Brał udział w opracowaniu ukraińskich dokumentów normatywnych dotyczących oszczędności energii i charakterystyki energetycznej budynków w ramach realizacji dyrektywy 2010/31/ UE.

„Eksperymentalna ocena czynników niezawodności ETICS”

Budynek powinien spełniać trzy główne kryteria:

 • ogólna wiarygodność – określająca stopień ochrony zamieszkującej w nim osoby lub grupy społecznej,
 • komfort – określający parametry środowiska termicznego, akustycznego, świetlnego i gazowego,
 • ekonomia – która określa koszt pierwszych dwóch kryteriów.
Ponadto istnieją pewne wymagania architektoniczne, które definiowane są przez tradycje narodowe, czasami zdolności przemysłowe, itp. Wszystkie te parametry budynku są całkowicie zdeterminowane przez jego izolację termiczną w parze z koncepcją budowlaną. Definicja pojęcia uszkodzenia termicznego, jako kluczowego dla niezawodności termicznej, konieczna jest dla ulepszania zasad projektowania izolacji cieplnej budynków i regulacji parametrów cieplnych pozostałych elementów konstrukcyjnych. Natomiast awaria jest zdarzeniem, które występuje, gdy obiekt traci zdolność do wykonywania przewidzianej funkcji. W przypadku konstrukcji izolacyjnych stan uszkodzenia termicznego określany jest w odniesieniu do co najmniej jednego z kilku parametrów: nadmiernych wartości różnicy temperatur między podaną temperaturą wewnętrznej powierzchni konstrukcji i dopuszczalną temperaturą powietrza zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi w projektowanych warunkach temperaturowych; zmniejszenia lokalnych wartości temperatury na powierzchni wewnętrznej do temperatury kondensacji pary w obliczonych warunkach termicznych; akumulacji wilgoci w bryle konstrukcji w rocznym cyklu pracy; pojawienia się formacji grzybowych na wewnętrznej powierzchni lub pod strukturą tynku. W swej istocie fizycznej termiczne uszkodzenia struktur izolacji cieplnej lub całego budynku należą do częściowych awarii, co oznacza utratę zdolności do wykonywania części jego funkcji. W przypadku awarii termicznej folii termoizolacyjnej budynek nie traci swoich cech ogólnej niezawodności, jednak kryteria założonej funkcjonalności budynku przestają być realizowane.
Drożdz
Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń


Przewodniczący Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, mykolog, rzeczoznawca budowlany. Od kilkunastu lat zawodowo związany z polską branżą ociepleń, specjalizuje się w badaniach i certyfikacji produktów oraz diagnostyce obiektów. Pracuje w firmie Atlas Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Produktów i Szkoleń. Uczestniczył w opracowaniu technologii prac konserwatorskich świątyni Hatszepsut w egipskiej Dolinie Królów. Nadzorował termoizolację fasad Hotelu Atlantis w Dubaju.

„Bezpieczeństwo pożarowe elewacji – wymagania i zalecenia”

Wystąpienie prezentować będzie stanowisko Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń w odniesieniu do wytycznych SITP dotyczących tematu: „Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”. Naświetli tło wyciągania wniosków, które stworzyły większościową opinię członków stowarzyszenia na temat omawianej publikacji. Zaprezentuje możliwy wpływ koncepcji wytycznych SITP na rynek ETICS z uwzględnieniem konsekwencji natury technicznej, ekonomicznej i społecznej.

Hecht- Clemens Hecht
Arge Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme, Wiedeń, Austria


Od 2012 r. pełni funkcję rzecznika Grupy Partnerstwa Jakości Pracy ETICS (ARGE QG WDS) i doradcy w Izbie Handlowej (WKO) ds. Przemysłu Tynkarskiego (również zapraw samopoziomujących). W latach 2009–2012 był kierownikiem działu Technologii Budowlanych, badań materiałów budowlanych i analizy uszkodzeń budynków w TVFA Vienna University of Technology Ltd. Do 2009 r. pracował na Wiedeńskim Uniwersytecie Technologicznym w Instytucie Budownictwa i Technologii Budowlanej, Centrum Fizyki Budowlanej i Akustyki Budowlanej. Był również konsultantem naukowym dla wielu różnych firm. W roku 2001 uzyskał doktorat na Politechnice Wiedeńskiej w temacie „Ponowny wtrysk w ściany murowane i wymiana tynków renowacyjnych przy użyciu paneli krzemianowo-wapniowych”. Od 2012 r. zasiada w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia ETICS (EAE), a także udziela się w różnych grupach roboczych i komitetach w Austriackim Instytucie Normalizacyjnym (ASI). Współinicjator Stowarzyszenia Inside Insulation w Niemczech oraz Federacji "Renowacja Pleśni i Suszenie Techniczne w Austrii".

„Jakość i optymalizacja ekonomiczna dzięki wykwalifikowanemu personelowi – przykład z Austrii”

Od wielu lat istnieje w Austrii certyfikat i wykonawcy ETICS. Podstawą wydania certyfikatu są:

 • ogólnoświatowe wytyczne opracowane przez grupę ds. jakości ETICS,
 • szkolenia w niezależnych akademiach budowlanych w kraju,
 • silna współpraca między producentem a wykonawcą.

Na początku 2019 r. opublikowane zostały nowe wytyczne, w tym zaktualizowane standardy i nowe aspekty dotyczące ETICS. Celem wydawnictwa jest zwiększenie świadomości i uzyskanie wyższej trwałości i jakości systemów ociepleń.

Mariusz Graczyk Marian Kaczmarek
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Katowice


Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność: inżynieria chemiczna i procesowa. Ukończył studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W pracy zawodowej od 1996 r. związany z zagadnieniami dotyczącymi wyrobów budowlanych (zwłaszcza termo- i hydroizolacyjnych), początkowo jako kierownik Biura Aprobat Technicznych Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach, a obecnie jako kierownik Biura Certyfikacji w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach. Reprezentant IMBiGS w pracach normalizacyjnych Komitetów Technicznych PKN, m.in. KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie (w latach 2010-2011 sekretarz tego komitetu) i KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego. Członek Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa przy Polskim Centrum Akredytacji. Uczestniczy w pracach Rady Technicznej Jednostek Oceny Technicznej.

„Zastosowanie pianek fenolowych w systemach ETICS”

W prezentacji omówione zostaną zastosowania pianek fenolowych (pianki te określane są również jako pianki rezolowe) w systemach ETICS. Pianki fenolowe są materiałem termoizolacyjnym niezbyt szeroko rozpowszechnionym w systemach ociepleń na naszym rynku. Charakteryzują się stosunkowo niską gęstością (do około 35 kg/m3) oraz wartościami współczynnika przewodzenia ciepła na poziomie 0,020-0,024 W/mK. Wśród wyrobów z tworzyw sztucznych pianki fenolowe charakteryzują się jednymi z najlepszych właściwości w zakresie reakcji na ogień (przeciętnie C-s1,d0 lub D-s2,d0, ale są również wyroby w klasie B). Bliżej zaprezentowane zostaną zagadnienia badania reakcji na ogień systemu ETICS, w którym zastosowano pianki fenolowe, wykonane w celu wydania europejskiej oceny technicznej.

Mariusz Graczyk Zdzisław Naziemiec
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Kraków


Adiunkt w Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami przeróbki surowców mineralnych. W akredytowanym laboratorium Zakładu Betonów, Zapraw i Kruszyw ICiMB w Krakowie prowadzi badania surowców i kruszyw mineralnych. Autor artykułów publikowanych w naukowych czasopismach branżowych.

„Kruszywa drobne do różnych zastosowań”

W prezentacji przedstawieniu ulegnie zakres normowych i pozanormowych badań wykonywanych dla kruszyw drobnych. Zestawione zostaną wymagania dotyczące kruszyw drobnych, głównie piasków naturalnych, zależnie od ich przemysłowych zastosowań. Podane zostaną przykłady cech jakościowych piasków naturalnych i piasków łamanych uzyskiwanych ze skal zwięzłych.

mgr inż. Małgorzata Niziurska Małgorzata Niziurska
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, oddział Kraków


Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2001 r. związana z krakowskim oddziałem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Przez wiele lat pełniła funkcję Kierownika Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej, gdzie zajmowała się badaniami wyrobów chemii budowlanej oraz badaniami wyrobów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Oceny Technicznej. Członek Komitetów Technicznych PKN: KT nr 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie, KT nr 184 ds. Klejów, KT nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu oraz KT nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego. Jest autorką wielu publikacji i ekspertyz dotyczących technologii i badań wyrobów gipsowych, chemii budowlanej oraz bezpieczeństwa stosowania i trwałości materiałów wykończeniowych.

„Badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w dużej skali – trendy i doświadczenia”

W ostatnim czasie Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego stosowanych w budownictwie rozwiązań. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wyrobów budowlanych odnoszą się do klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13501-1+A1:2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień” [5] klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej wykonanych z nich przegród oraz do określonych w przepisach krajowych wymagań dotyczących rozprzestrzeniania ognia. Wymagania w tym zakresie są bardzo zróżnicowane w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska w 2017 r. podjęła działania mające na celu dokonanie przeglądu metod badań rozprzestrzeniania ognia stosowanych w krajach Unii Europejskiej i ustalenie jednej wspólnej metodyki badań. W prezentacji przedstawione zostaną wnioski uzyskane w raporcie oraz wyniki doświadczeń w zakresie badań systemów ociepleń ścian zewnętrznych (ETICS) metodą stosowaną w Wielkiej Brytanii opisaną w normie BS 8414-1.

RALF PASKER RALF PASKER
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ETICS, Niemcy


Rozpoczął pracę w Europejskim Stowarzyszeniu na rzecz ETICS (EAE) w 2011 r., funkcję Dyrektora Zarządzającego piastuje w nim od 2013 r. Równolegle pracował dla niemieckiego stowarzyszenia branżowego ETICS – Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme, od 2015 również jako jego Dyrektor Zarządzający. W 2017 r. instytucja ta połączyła się ze Stowarzyszeniem Producentów Zapraw, tworząc nową organizację – Stowarzyszenie Producentów Systemów Izolacji, Tynków i Zapraw (VDPM). Dziś Ralf Pasker pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego VDPM ds. Systemów Ociepleń i Spraw Europejskich. Przed podjęciem pracy w stowarzyszeniach przez ponad 13 lat pracował w sektorze ETICS, a jego ostatnie stanowisko było związane było z odpowiedzialnością za cały międzynarodowy biznes wiodącej firmy ETICS.

„ETICS na jednolitym rynku UE: równowaga między europejską zharmonizowaną specyfikacją techniczną a przepisami krajowymi - dziś i jutro”

W swojej prezentacji Ralf Pasker wyjaśni podstawowe zasady Rozporządzenia w sprawie Wyrobów Budowlanych (CPR). Korzystając z europejskich dokumentów oceny (EAD), od wielu lat producenci ETICS mają swobodę w umieszczaniu oznaczenia CE na swoich produktach. Wraz z przyszłą zharmonizowaną normą europejską dla ETICS (prEN 17237) oznakowanie CE stanie się obowiązkowe dla większości systemów. Wymaga to nowego sposobu myślenia i starannego dostosowania przepisów krajowych w celu spełnienia podstawowych zasad CPR.


Drożdz Michał Piasecki
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa


Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej o specjalności systemy ochrony środowiska. Po ukończeniu studiów w 2001 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Ochrony Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej. W 2009 r. uzyskał w ITB stopień naukowy doktora nauk technicznych w obszarze budownictwa. Od 3 lat pełni funkcje kierownika Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska oraz Kierownika Zakładu. Specjalizuje się w podstawowych zagadnieniach zrównoważonego budownictwa dotyczących budynków, robót budowlanych i wyrobów, głównie zawiązanych z oceną środowiskową (LCA), socjalną (IEQ) i ekonomiczną (LCC). Od 4 lat pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu KT 307 w PKN ds. Budownictwa Zrównoważonego. Jest członkiem i ekspertem licznych organizacji działających na rzecz zrównoważonego budownictwa w kraju i Europie m.in.: jest członkiem zarządu stowarzyszenia ECO Platform – jednostki wydające deklaracje środowiskowe EPD, reprezentuje Polskę w CEN TC 350 (Rozwój Zrównoważony w Budownictwie), był reprezentantem w organizacji Sustainable Building Alliance (2010-2012), uczestniczył w spotkaniach OECD Green Growth (2012-2013), uczestniczył w pracach ad hoc group ECO label w Komisji Europejskiej (2008-2014), bierze udział w pracach grup roboczych EOTA oraz grup roboczych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W ostatnich latach był członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Sustainable Building oraz sekretarzem naukowym krajowej konferencji Ekologia a Budownictwo. Reprezentuje ITB na forum Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa ECTP. Jest członkiem PZITB oraz ZAE. Jako autor i współautor uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach w kraju i za granicą a w jego dorobku znajduje się kilkadziesiąt pozycji publikacyjnych zarówno o zasięgu krajowym, jak i światowym

„Przegląd aktualnych inicjatyw europejskich w kontekście zrównoważonego budownictwa”

Zmiany w sektorze budowlanym w kierunku zrównoważonego rozwoju prowadzą do nowych wymogów informacyjnych dla budynków i wyrobów budowlanych. Aby zapobiec pojawianiu się wprowadzających w błąd informacji na temat właściwości środowiskowych wyrobów i budynków Komisja Europejska prowadzi szereg działań. Budynki poza bezpieczeństwem związanym z konstrukcją i ich właściwościami technicznymi powinny zapewnić użytkownikom zdrowie i komfort oraz w minimalnym stopniu oddziaływać na środowiskowy cykl życia. Bezpośredni i znaczący wpływ na efekty środowiskowe budynku mają zastosowane wyroby budowlane. Wydaje się zatem dobrym rozwiązaniem, aby podobnie do informacji o właściwościach technicznych, wyrobom towarzyszyła przejrzysta informacja dotycząca ich oddziaływań na środowisko. Dzięki temu, projektant czy inwestor będzie mógł wybrać wyroby o lepszej charakterystyce, mniej oddziałujące na człowieka i środowisko.

Drożdz Jerzy Rutka
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Warszawa


Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, podyplomowych studiów Marketing i Zarządzanie w Międzynarodowym Ośrodku Marketingu i Zarządzania w Olsztynie oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Historycznie członek kilku komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz CEN. Od 1998 r. zawodowo związany z branżą termoizolacyjną, zainteresowany szczególnie innowacjami w procesie produkcji oraz stosowania izolacji dla budownictwa. Autor publikacji i wystąpień eksperckich, twórca kilku patentów z dziedziny termoizolacji budynków. Specjalista w dziedzinie badań i analiz z zakresu bezpieczeństwa pożarowego wyrobów fasadowych i dachowych. Pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS), obecnie w składzie zarządu tego stowarzyszenia. Z ramienia PSPS uczestniczy w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Producentów EPS (EUMEPS).

„Bezpieczeństwo pożarowe elewacji ocieplonych styropianem w Polsce”

Styropian, jako produkt do izolacji cieplnej elewacji budynków, od dziesięcioleci jest pierwszym wyborem polskich inwestorów i wykonawców. Oczywiste zalety tego materiału oraz potwierdzoną wieloletnimi doświadczeniami eksploatacyjnymi w polskiej rzeczywistości pozycję próbuje się w ostatnich latach podważać na polu bezpieczeństwa pożarowego. Spektakularne pożary z Chin, Rosji czy bliższej nam Wielkiej Brytanii prezentowane są jako przykład skutków rozprzestrzeniania się ognia po fasadach i przestroga przed stosowaniem wyrobów o niższej niż wełna mineralna klasie reakcji na ogień. Odwołania do rozwiązań stosowanych w Niemczech, Francji czy Czechach mają pokazywać Polskę jako kraj rosnącego zagrożenia pożarowego, z „lukami” w przepisach i odstającymi od „unijnych” standardami badawczymi. Organizacje do spraw bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich przedstawiciele, ostatnio także w swoich publikacjach dotyczących projektowania ociepleń, alarmują o rzekomym „systematycznie rosnącym ryzyku rozprzestrzeniania się pożaru po elewacji budynku” i wskazują na jedno rozwiązanie: pasy z wełny, bariery z wełny, a najlepiej całe elewacje z wełny.

Autor prezentacji zmierzy się z opisanymi mitami i stereotypami na temat poziomu bezpieczeństwa pożarowego polskich budynków – w szczególności tych ocieplonych styropianem. Omówi najważniejsze technologie wykonawcze ociepleń, przeanalizuje krajowe i zagraniczne przypadki pożarów oraz polskie i europejskie klasyfikacje oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków.

sobczak Roman Sobczak
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego


Absolwent Wydziału Administracji Politechniki Warszawskiej. Obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. W latach 2010-2017 pracował w resorcie budownictwa związanym z tematyką wyrobów budowlanych, był m.in. odpowiedzialny za implementację przepisów europejskich oraz dostosowywanie krajowych przepisów z zakresu wyrobów budowlanych do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 305/2011. Od 2011 r. pełni funkcję przedstawiciela Polski w Stałym Komitecie ds. Budownictwa w ramach rozporządzenia nr 305/2011.


Drożdz Magdalena Wasiak
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa


Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, w specjalności technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Z Instytutem Techniki Budowlanej związana jest od 2008 r. Brała udział w wielu pracach badawczych dotyczących ETICS (m.in. systemów z okładziną nieciągłą, systemów garażowych), klejów i pian poliuretanowych, okładzin wewnętrznych i zewnętrznych. Obecnie pełni funkcję Kierownika Pracowni Technik Wykończeniowych w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych. Jest także odpowiedzialna za jakość w Laboratorium Materiałów Budowlanych. Członek Komitetu Technicznego KT 184 ds. Klejów.

"Systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków w świetle europejskich dokumentów oceny (EAD)"

Prezentacja dotyczyć będzie zakresu dostępnych na dzień dzisiejszy zharmonizowanych specyfikacji technicznych, jakimi są Europejskie Dokumenty Oceny (European Assessment Documents – EAD), będących podstawą do udzielania Europejskich Ocen Technicznych (ETA) w obszarze systemów ociepleń budynków (ETICS). Zostaną przedstawione podstawowe wymagania formalne i merytoryczne, w tym nowe kierunki w metodach badań, dla systemów ociepleń z okładziną ceramiczną, a także na podłożach drewnianych lub z zaprawą jako izolacją termiczną oraz kierunki, w jakich będzie się zmieniać podejście do oceny klasycznych złożonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków z wyprawami tynkarskimi objętych ETAG 004.

Drożdz Lutz Weber
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, Stuttgart, Niemcy

Po studiach fizyki na Politechnice w Darmstadt i uzyskaniu doktoratu w Instytucie Badań Maxa Plancka oraz na Uniwersytecie w Würzburgu, dr Weber przez trzy lata pracował w TÜV Umwelttechnik GmbH, zajmując się kontrolą imisji dźwięku. Od 1996 roku jest asystentem badawczym w Instytucie Fizyki Budowlanej Fraunhofera w Stuttgarcie, gdzie kieruje Grupą ds. Akustyki w Budownictwie. Jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie akustyki budynków - pracował przy licznych projektach badawczych, dotyczących tego zagadnienia, w tym sześciu dotyczących ETICS. Uczestniczy w pracach kilku komitetów normalizacyjnych i w komitetach ekspertów. Jest autorem ponad stu naukowych publikacji i artykułów. Jako wykładowca na Uniwersytecie w Stuttgarcie i specjalista w zakresie tematów: „kontrola imisji dźwięku” i „obliczenia i pomiar hałasu w budownictwie” nadzorował liczne prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie.

„ETICS a izolacja akustyczna ścian”

Rozwiązania ETICS, które znajdują częste zastosowanie jako element konstrukcyjny ścian, mogą mieć wpływ na poprawę izolacyjności akustycznej budynków. Prezentacja dr Lutza Webera wyjaśni podstawowe zasady wynikające z różnych konfiguracji systemów oraz źródeł hałasu. Opierając się na wielkim doświadczeniu badawczym w tej dziedzinie, wyjaśni również, w jaki sposób można przewidzieć wpływ zastosowanego ETICS za pomocą modeli obliczeniowych oraz przedstawi ocenę praktycznej przydatności takich obliczeń.