7-8 MAJA 2015
V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ETICS


Współczesny świat znajduje się w szczególnym momencie – z jednej strony nasza cywilizacja rozwija się w nieprawdopodobnym tempie, nasze oczekiwania są niezwykle rozbudzone, z drugiej zaś dotykają nas katastrofy ekologiczne, zmiany klimatu, a także coraz silniejsze i częstsze zagrożenia wynikające ze zubożenia surowców naturalnych. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz wydłużenie trwałości eksploatacyjnej złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych, w stale zmieniających się warunkach, to wyzwania jakim sprostać musi nasza branża. Konieczne są nowe, innowacyjne produkty i rozwiązania odpowiadające na prośrodowiskowe oczekiwania społeczeństw, które równocześnie chcą żyć komfortowo. Spełnienie oczekiwań stawianych współcześnie budownictwu wymaga kompleksowego podejścia do zagadnienia. Podczas piątej edycji konferencji będziemy rozmawiać o zmianach normalizacyjnych zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, nowych rozwiązaniach materiałowo-technicznych, metodyce badań, szeroko rozumianych usługach badawczych i pomiarowych. W trakcie ubiegłorocznej konferencji mocno wybrzmiały kwestie niepewności pomiarowej w związku z nowym podejściem instytucji nadzoru budowlanego do kontroli rynku, w tym roku rozwiniemy te kwestie. Tradycją organizowanych konferencji jest debata przemysłu z przedstawicielami nadzoru budowlanego i nie inaczej będzie podczas tej konferencji. W bieżącym roku Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń obchodzi 15-lecie istnienia, ta edycja konferencji będzie więc okazją do uczczenia jubileuszu. Serdecznie wszystkich zapraszamy w dniach 9-11 maja br. do Łochowa.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń