7-8 MAJA 2015
IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ETICS


Szanowni Państwo

W tym roku obchodzimy 60 rocznicę wykonania pierwszego ocieplenia budynku w Berlinie. Od 1957 roku zaszły głębokie zmiany zarówno w stylu życia, jak i sposobie myślenia konsumentów. Na rynku pojawiło się wiele nowych materiałów a te istniejące od dawna ustawicznie ulepszano. Wyraźny postęp nastąpił także w samej technologii produkcji. Rozwój ETICS w dużej mierze jest wynikiem naturalnego dążenia człowieka do poprawy warunków życia. Tendencja ta sama w sobie nie wystarczyłaby by do nadawania rozpędu całej branży. Satysfakcja poszczególnych osób koreluje w dzisiejszych czasach z potrzebami globalnymi a co za tym idzie nasza gałąź przemysłu podlega konsekwentnie zmieniającym się wymaganiom prawnym. Te z kolei w dużej mierze stanowią odpowiedzi na współczesne problemy społeczne i środowiskowe. Wymagania stawiane dziś budownictwu, w tym systemom ETICS, koncentrują się więc na niskoemisyjnej gospodarce o obiegu zamkniętym. Niemożliwym jest ich spełnienie bez uwzględnienia pokaźnej liczby wymagań choćby z zakresu zrównoważonego rozwoju. Czwarta już konferencja ETICS szczególną uwagę poświęci zmianom wymagań prawnych jakie nastąpiły w ciągu ostatnich miesięcy zarówno na rynku polskim jak i na rynku unijnym. Rozmawiać będziemy także o nadzorze nad rynkiem wyrobów budowlanych, rynku usług badawczych i pomiarowych oraz metodyce badań.

Zapraszamy w dniach 11-12 maja, tradycyjnie już do Ożarowa Mazowieckiego!

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń