7-8 MAJA 2015
Formularz zgłoszeniowy
International registration uk


Cennik:

Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail zawierającej dane do przelewu za udział w konferencji. Przesłanie potwierdzenia przez Organizatora nie stanowi o przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa.

Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa następuje z datą odnotowania (uznanie rachunku) wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na koncie bankowym Organizatora.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 25 marca Organizator pobierze opłatę w następujących wysokościach:

50% ceny za udział w konferencji w przypadku rezygnacji do 25 marca 2016
100% ceny za udział w konferencji w przypadku rezygnacji po dniu 25 marca 2016

W przypadku konieczności rezygnacji, bilet można przepisać na innego reprezentanta firmy. W powyższym przypadku należy się skontaktować z biurem SSO: m.wrona@systemyocieplen.pl

W razie wystąpienia problemów z rejestracją, prosimy o kontakt pod nr. telefonu: +48 602 661 335

In case of any problems with registration, please contact number +48 602 661 335