7-8 MAJA 2015
III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ETICS

Prezes SSO Jacek Michalak zaprasza na konferencję

Szanowni Państwo

Kontynuując tradycję lat poprzednich, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką ETICS do udziału w międzynarodowej konferencji będącej płaszczyzną wymiany wiedzy, doświadczeń, pomysłów i przemyśleń na temat stanu obecnego i perspektyw branży ociepleń. Podczas trzeciej edycji spotkań z ekspertami z dziedziny systemów ociepleń, zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, poszukiwać będziemy najlepszych rozwiązań efektywnego wspierania naszej branży. Zadbamy o to, aby wachlarz tematyczny był różnorodny i objął swoim zasięgiem jak najszerszy zakres spojrzeń na systemy ociepleń. Goście z zagranicy zaprezentują przegląd sytuacji rynkowej w Europie. Omówimy także sytuację z zakresu ochrony przeciwpożarowej ETICS w naszym kraju i innych państwach UE. Porozmawiamy o normalizacji i standaryzacji ETICS na poziomie europejskim i krajowym. Tegoroczna konferencja ETICS będzie też forum debaty na temat miejsca i roli nadzoru budowlanego na rynku materiałów budowlanych. Sektor budowlany odgrywa kluczową rolę w scenariuszu osiągnięcia europejskich celów redukcji zużycia energii. Wśród naszych prelegentów nie zabraknie więc i specjalistów z zakresu zrównoważonej gospodarki energetycznej budynków. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej debaty!

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń