7-8 MAJA 2015
Formularz zgłoszeniowy
Zapisy zostały zakończone!
Cennik:Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail zawierającej dane do przelewu za udział w konferencji. Przesłanie potwierdzenia przez Organizatora nie stanowi o przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa.

Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa następuje z datą odnotowania (uznanie rachunku) wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na koncie bankowym Organizatora.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 20 marca Organizator pobierze z kwoty wpłaconej opłaty w następujących wysokościach:
50% ceny za udział w konferencji w przypadku rezygnacji do 20 marca 2014
100% ceny za udział w konferencji w przypadku rezygnacji po dniu 20 marca 2014

W przypadku konieczności rezygnacji, bilet można przepisać na innego reprezentanta firmy. W powyższym przypadku należy się skontaktować z biurem SSO: m.wrona@systemyocieplen.pl

W razie wystąpienia problemów z rejestracją, prosimy o kontakt pod nr. telefonu: +48 602 661 335

In case of any problems with registration, please contact number +48 602 661 335