7-8 MAJA 2015
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ETICSJacek Michalak
Szanowni Państwo,

to druga konferencja poświęcona złożonym systemom izolacji cieplnej i ich znaczeniu dla gospodarki, organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. Ubiegłoroczna I Międzynarodowa Konferencja ETICS zgromadziła niemal stu trzydziestu uczestników, którzy wysłuchali 11 referatów. Wiele uwagi w trakcie tegorocznego spotkania poświęcone zostanie kwestiom zrównoważonego rozwoju. Obowiązujący od 1 lipca 2013 r. CPR jest pierwszym dokumentem regulującym rynek materiałów budowlanych w krajach Unii Europejskiej zwracającym uwagę na konieczność dostosowania budownictwa do zasad zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z 7. wymaganiem podstawowym obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone. Tymczasem CEN/TC 350 ciągle pracuje nad opracowaniem Norm Europejskich o charakterze horyzontalnym, które będą podstawą do określenia przez państwa członkowskie UE wartości wskaźników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej debaty nad przyszłością systemów ociepleń i budownictwa.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
Jacek Michalak
Prezes Zarządu