8-9 MAJA 2014
Aktualności
I miedzynarodwa konferencja ETICSi
Podziękowania dla uczestników.
12.05.2014
Szanowni Państwo.

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w konferencji, oraz zaangażowanie w aktywne w niej uczestnictwo. Mamy nadzieję, iż informacje, które przekazali nasi prelegenci okażą się przydatne i pomocne w Państwa pracy. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie komentarze zebrane podczas dwudniowego spotkania. Pozwalają nam one sądzić, iż nasza inicjatywa była dobrym i potrzebnych krokiem do integrowania, a co za tym idzie, wspólnego działania naszej branży w kierunkach, które wszyscy uważamy za słuszne i potrzebne.

Polecamy pamięci fakt, iż zamykając I Międzynarodową Konferencję ETICS rozpoczynamy przygotowania do kolejnej jej edycji, na którą już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
I miedzynarodwa konferencja ETICSi I miedzynarodwa konferencja ETICSi I miedzynarodwa konferencja ETICSi I miedzynarodwa konferencja ETICSi I miedzynarodwa konferencja ETICSi I miedzynarodwa konferencja ETICSi I miedzynarodwa konferencja ETICSi I miedzynarodwa konferencja ETICSi
I Międzynarodowa Konferencja ETICS - podsumowanie.
12.05.2014
– udana debata o jakości ociepleń i ich roli w budownictwie energooszczędnym

Niemal 130 osób z Polski i z kilku krajów Europy spotkało się na 8-9 maja 2014 r. w hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim na I Międzynarodowej Konferencji ETICS. Wydarzenie jest nową inicjatywą Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), integrującą różne środowiska zainteresowane systemami ociepleń: sektor producentów systemów ociepleń i materiałów do nich uzupełniających, wytwórców materiałów termoizolacyjnych, przemysł chemiczny, dostawców surowców. Do środowiskowej debaty przyłączyły się instytuty naukowe i badawcze, ośrodki certyfikacji, jak też stowarzyszenia branżowe oraz media.

– Cieszymy się, że udało nam się stworzyć tak wielowymiarowe forum jednoczące się wokół systemów ociepleń. Łącząc się w dążeniu do jak najlepszego wykorzystania potencjału branży ociepleń, możemy wybitnie przyczynić się do rozwoju polskiego budownictwa i gospodarki oraz wspierać realizację wyznaczonych przez rząd celów na drodze do europejskich standardów energooszczędności. Prawidłowe ociepleń ścian budynku może zmniejszyć jego zapotrzebowanie na energię nawet o połowę – podkreślił Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, pomysłodawca konferencji.

Zaproszenie organizatorów do wygłoszenia prelekcji na I Międzynarodowej Konferencji ETICS przyjęli znakomici polscy i europejscy eksperci. Ich wystąpienia spotykały się z żywym zainteresowaniem audytorium, inspirując słuchaczy do pytań i komentarzy.

Dr inż. Jacek Szer, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przedstawił m.in. stanowisko reprezentowanej przez siebie instytucji dotyczące dbałości o jakość prac ociepleniowych na polskich budowach.

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń dr inż. Jacek Michalak w swoim wystąpieniu podkreślił rolę producentów systemów ociepleń w budowaniu polskiego rynku chemii budowlanej po transformacji ustrojowej 1989 roku. Zwrócił także uwagę na koszty, jakie ponieśli producenci systemów ociepleń w związku z wdrożeniem regulacji CPR w 2013 roku oraz uwydatnił konieczność kontroli stosowania rozwiązań systemowych przez wykonawców robót budowlanych.

Trendy oraz kierunki rozwoju systemów ociepleń przeanalizował mgr Dariusz Biesiekierski z Wacker Polymers. W jego prezentacji znalazło się również porównanie światowych i europejskich rynków ETICS, z którego wynika, że Polska, pod względem wielkości realizowanych projektów ociepleniowych, jest pierwszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, jak też – obok Niemiec – zajmuje czołową lokatę na całym kontynencie.

Dr Wolfgang Setzler, dyrektor niemieckiego stowarzyszenia producentów ETICS, wskazał na szczególne znaczenie systemów ociepleń dla wydajności energetycznej budynków. W Niemczech potencjalna oszczędność energii możliwa do uzyskania dzięki termomodernizacji istniejących budynków równa jest wartości 700 terawatogodzin. Z kolei 900 milionów metrów kwadratowych ociepleń wykonanych w Niemczech począwszy od pierwszej instalacji w 1957 roku w Berlinie, przełożyło się na zaoszczędzenie 900 miliardów litrów oleju opałowego i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 750 milionów ton.

Inż. Jan Loukotka, przedstawiciel czeskiego stowarzyszenia producentów systemów ociepleń, zaprezentował dane obrazujące rynek ociepleń w Czechach, dodając, że w kraju tym ocieplonych jest już połowa istniejących budynków.

O słowackiej branży ociepleń opowiedziała prof. dr inż. Zuzana Sternová, dyrektor Instytutu Badawczego Budownictwa w Bratysławie oraz prezes branżowej organizacji producentów ETICS na Słowacji. Uwagę odbiorców przyciągnęło zwłaszcza omówienie procesu wdrażania wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, obowiązujących na Słowacji od 2008 roku.

Dr hab. Krzysztof Siekierski i mgr Julita Brychcy-Ratajczak z TNS Polska przybliżyli wyniki cyklicznego badania polskiego rynku dociepleń, realizowanego od 3 lat, pod patronatem merytorycznym SSO. Badacze podkreślili powracający w ostatnich miesiącach optymizm producentów ETICS w ocenie koniunktury dla ich branży.

Mgr inż. Marek Kaproń, wicedyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, poprowadził sesję omawiającą tematykę ETICS z perspektywy producentów wyrobów ociepleniowych.

Reprezentująca Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, mgr inż. Maria Dreger, omówiła ewolucję właściwości użytkowych wełny mineralnej oraz jej rolę w funkcjonowaniu systemu ociepleń.

Występujący w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu mgr inż. Jerzy Rutka pokazał perspektywy rozwoju systemów ociepleń ze styropianem w świetle podwyższonych wymagań ochrony cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego oraz renowacji.

Dr inż. Mariusz Garecki, przewodniczący Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, skoncentrował się na skutkach, jakie dla systemów ETICS rodzą nowe wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych oraz na innowacyjnych kierunkach rozwoju technologii ociepleń. Przedstawiciel SSO unaocznił czynniki decydujące o skuteczności i trwałości ociepleń, jakimi są jakość projektowania, komponentów, wykonania i eksploatacji ocieplonej elewacji.

Mgr inż. Jadwiga Tworek z Instytutu Techniki Budowlanej zreferowała, w odniesieniu do systemów ociepleń, europejskie i krajowe zasady wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek, wraz z najnowszymi wymaganiami w tym zakresie. Wystąpienie mgr Anny Kukulskiej-Grabowskiej, kolejnej specjalistki z ITB, dotyczyło działalności Instytutu w obszarze certyfikacji systemów ociepleń oraz edukacji w dziedzinie prawidłowego wykonawstwa ETICS.

Gościem konferencji był również Ralf Pasker, dyrektor European Association for ETICS, europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego krajowe organizacje branżowe producentów ociepleń, działającego od 2008 roku.

Prezes Jacek Michalak, podsumowując I Międzynarodową Konferencję ETICS, podkreślił znaczenie Polski na europejskiej mapie branży ociepleń. – Jesteśmy już drugim rynkiem w Europie, z dobrymi pespektywami dzięki rosnącym wymaganiom i standardom energooszczędności, zarówno dla nowych budynków, jak i już wybudowanych a wymagających termorenowacji obiektów. W Czechach na jednego mieszkańca przypada 1,36 metra kwadratowego ociepleń, jeszcze więcej na Słowacji – 1,5 metra kwadratowego. W Polsce mamy około jednego metra kwadratowego, więc jest jeszcze duże pole do popisu – dodał szef SSO.

– Inauguracyjna edycja naszej konferencji spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Dziękujemy uczestnikom za pełen zaangażowania udział w naszej środowiskowej debacie. Wystawione przez publiczność oceny pozwalają nam żywić nadzieję, że Międzynarodowa Konferencja ETICS na stałe wpisze się do kalendarza ważnych imprez branżowych w Polsce. Już teraz zapraszamy na drugą edycję w maju 2015 roku – zakończył prezes Michalak.
I miedzynarodwa konferencja ETICSi
Uczestnicy I Międzynarodowej Konferencji ETICS
12.05.2014


Rafał Adamczyk, Ejot Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Małgorzata Bartela, Xella Polska Sp. z o.o.

Bérengère Van Der Mersch, Total Direction Générale Raffinage-Chimiew

Dariusz Biesiekierski, Wacker-Chemia Polska Sp. z o.o.

Julita Brychcy-Ratajczak, Tns Polska SA

Joanna Burzyńska, Koelner Rawlplug Ip Sp. z o.o.

Grzegorz Burzyński, Koelner Rawlplug Ip Sp. z o.o.

Bartłomiej Cholewa, Lakma Sat Sp. z o.o.

Barbara Chruściel, Bolix Sa

Piotr Ciborowski, Henkel Polska Sp. z o.o.

Sławomir Cichoński, Baumit Sp. z o.o.

Piotr Cieślewicz, Kingspan Insulation Sp. z o.o.

Dariusz Czarny, Sto – Ispo Sp. z o.o.

Sebastian Czernik, Atlas Sp. z o.o.

Jacek Czyżewicz, Baumit Sp. z o.o.

Barbara Dobosz, Instytut Techniki Budowlanej

Jarosław Domowicz, Ppg Deco Polska Sp. z o.o.

Maria Dreger, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej I Skalnej / Rockwool Polska Sp. z o.o.

Aleksandra Dróżdż, Sempre Farby Sp. z o.o.

Marcin Feliks, Austrotherm Sp. z o.o.

Paweł Gaciek, Bolix Sa

Mariusz Garecki, Stowarzyszenie Na Rzecz  Systemów Ociepleń / Henkel Polska Sp. z o.o.

Mariusz Gil, Quick-Mix Sp. z o.o.

Sławomir Golonka, Bayer Sp. z o.o.

Bartosz Górzyński, Dow Polska Sp. z o.o.

Frank Gregory, Wacker Chemie Ag

Dariusz Gruell, Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.

Marek Grzesiak, Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

Teresa Grześko, Rockwool Polska Sp. z o.o.

Artur Hajduga, Selena Sa

Wojciech Hasiak, Ejot Polska Sp. z o.o. Sp.K.

Barbara Jaśpińska, Certbud Sp. z o.o.

Andrzej Jędrzejewski, Zakład Produkcyjno-Budowlany, Jerzy Maciejewski

Michał Kalinowski, Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.

Marzena Kaplińska, Momentive

Marek Kaproń, Instytut Techniki Budowlanej

Kamil Kiejna, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Paweł Kielar, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Natalia Kijewska, Tns Polska Sa

Paweł Klimas, Klimas Wkręt-Met Sp. z o.o.

Dariusz Kołoszyc, Synthos Sa

Sylwia Kontny, Textilglas Polska Sp. z o.o.

Maciej Korbasiewicz, Bolix Sa

Ewa Kosmala, Knauf Insulation Sp. z o.o.

Iwona Kostrzewska, Zakłady Chemiczne Anser Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Justyna Kozińska-Górecka, Stowarzyszenie Na Rzecz Systemów Ociepleń

Krzysztof Krzemień, Termo Organika Sp. z o.o.

Maciej Kubanek, Pzpipip Pur I Pir

Anna Kukulska-Grabowska, Instytut Techniki Budowlanej

Łukasz Kulawik, Synthos Sa

Marcin Kulesza, Atlas Sp. z o.o.

Jacek Kulig, Henkel Polska Sp. z o.o.

Michał Kurzeja, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Marcin Lanc, Lakma Sat Sp. z o.o.

Dariusz Łazęcki, Termo Organika Sp. z o.o.

Grzegorz Lechowski, Quick-Mix Sp. z o.o.

Jan Loukotka, Cech Pro Zateplovani Budov, Czechy

Robert Matysiak, Ppg Deco Polska Sp. z o.o.

Dariusz Matysik, Atlas Sp. z o.o.

Jadwiga Mazurkiewicz, Textilglas Polska Sp z o.o.

Jacek Michalak, Stowarzyszenie Na Rzecz Systemów Ociepleń / Atlas Sp. z o.o.

Przemysław Michalski, Atlas Sp. z o.o.

Krzysztof Milczarek, Balex Metal Sp. z o.o.

Małgorzata Niziurska, Instytut Ceramiki I Materiałów Budowlanych Oddział Szkła I Materiałów Budowlanych w Krakowie

Piotr Nowacki, Ppg Deco Polska Sp. z o.o.

Robert Nowakowski, Balex Metal Sp. z o.o.

Rafał Obarek, Imcd Polska Sp. z o.o.

Marek Orzechowski, Instytut Techniki Budowlanej

Ralf Pasker, The European Association For External Thermal Insulation Composite Systems (Eae)

Kamil Pawłowski, Certbud Sp. z o.o.

Jacek Piechocki, Caparol Polska Sp. z o.o.

Waldemar Pilczek, Caparol Polska Sp. z o.o.

Karolina Plichta, Quick-Mix Sp. z o.o.

Paweł Pogorzelec, Greinplast Sp. z o.o.

Ewelina Przerwa, Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

Ryszard Rówiński, Sto – Ispo Sp. z o.o.

Monika Rudzik, Henkel Polska Sp. z o.o.

Jerzy Rutka, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu / Neotherm Sp. z o.o. Sp. K.

Bożena Serwatka, Caparol Polska Sp. z o.o.

Wolfgang Setzler, Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme E.V.

Krzysztof Siekierski, Tns Polska Sa

Marek Śliwiński, Mapei Polska Sp. z o.o.

Oskar Solecki, Atlas Sp. z o.o.

Anna Śpiewak, Austrotherm Sp. z o.o.

Zuzana Sternová, Technický A Skúšobný Ustav Stavebný (Tsús) Słowacja

Dominika Sumisławska-Subko, Atlas Sp. z o.o.

Adam Szczepanowski, Klimas Wkręt-Met Sp. z o.o.

Marcin Szeliga, Alpol Gips Sp. z o.o.

Jacek Szer, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Artur Szymczak, Fabryka Styropianu Arbet

Grażyna Tołwińska, Total Petrochemicals & Refining Sa/Nv

Jadwiga Tworek, Instytut Techniki Budowlanej

Eliwra Węglowska, Greinplast Sp. z o.o.

Niels Wendland, Textilglas Polska Sp. z o.o.

Michał Wieczorek, Instytut Ceramiki I Materiałów Budowlanych Oddział Szkła I Materiałów Budowlanych w Krakowie

Magdalena Wójtowicz, Instytut Techniki Budowlanej

Magdalena Wrona, Stowarzyszenie Na Rzecz Systemów Ociepleń

Sławomir Zalewski, Alpol Gips Sp. z o.o.

Magdalena Zawadzka, Zakłady Chemiczne Anser Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Henryk Ziobro, Klimas Wkręt-Met Sp. z o.o.

Miroslav Zliechovec, Knauf Insulation Sp. z o.o.

I miedzynarodwa konferencja ETICSi
Relacja na żywo z I Międzynarodowej Konferencji ETICS
8.05.2014


Relacja na żywo z I Międzynarodowej Konferencji ETICS na profilu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń na Twitterze. Zapraszamy.
I miedzynarodwa konferencja ETICSi
Systemy ociepleń w wielu wymiarach na I Międzynarodowej Konferencji ETICS
8.05.2014

I Międzynarodowa Konferencja ETICS zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), odbywająca się 8-9 maja 2014 r. w Ożarowie Mazowieckim, zgromadziła ponad 100 przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych branżą ociepleń, z Polski i z kilku krajów Europy.

Uczestnicy konferencji reprezentują sektor producentów systemów ociepleń i materiałów do nich uzupełniających, wytwórców materiałów termoizolacyjnych, przemysł chemiczny, dostawców surowców. Do środowiskowej debaty przyłączyły się instytuty naukowe i badawcze, ośrodki certyfikacji, jak też stowarzyszenia branżowe oraz media. – Cieszymy się, że udało nam się stworzyć tak wielowymiarowe forum jednoczące się wokół systemów ociepleń. Łącząc się w dążeniu do jak najlepszego wykorzystania potencjału branży ociepleń, możemy wybitnie przyczynić się do rozwoju polskiego budownictwa i gospodarki – przekonuje Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, pomysłodawca konferencji.

Prezes SSO podkreśla, że o randze wydarzenia świadczy również grono ekspertów, którzy przyjęli zaproszenie do wygłoszenia prelekcji. Wśród mówców I Międzynarodowej Konferencji ETICS znajdują się:
 • Julita Brychcy-Ratajczak TNS Polska, Polska
 • Maria Dreger, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, Polska
 • Mariusz Garecki, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Polska
 • Frank Gregory, Wacker Polymers, Niemcy
 • Marek Kaproń, Instytut Techniki Budowlanej, Polska
 • Anna Kukulska-Grabowska, Instytut Techniki Budowlanej, Polska
 • Jan Loukotka, Cech pro Zateplovani Budov, Czechy
 • Jacek Michalak, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Polska
 • Ralf Pasker, European Association for ETICS
 • Jerzy Rutka, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Polska
 • Wolfgang Setzler, Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme e.V., Niemcy
 • Zuzana Sternová, Obcianske Zdruzenie – Zdruzenie Pre Zateplovanie Budov oraz Technický A Skúšobný Ústav Stavebný, Słowacja
 • Krzysztof Siekierski, TNS Polska, Polska
 • Jacek Szer, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Polska
 • Jadwiga Tworek Instytutu Techniki Budowlanej, Polska
– Liczymy, iż inauguracyjna edycja naszej konferencji, pierwszego takiego spotkania w Polsce, spotka się z dobrym przyjęciem audytorium i obserwatorów. Mamy nadzieję, że na stałe wpisze się też do kalendarza ważnych imprez branżowych w naszym kraju – podsumowuje prezes Jacek Michalak.
Szanowni Państwo
29.04.2014
To już ostanie dwa dni, podczas których można zgłosić swój udział w I Międzynarodowej Konferencji ETICS. Zapraszamy do rejestracji! Na tych, którzy chcą wziąć udział w pierwszym tego typu wydarzeniu w Polsce, czeka kilka ostatnich miejsc konferencyjnych.
Nasi prelegenci
29.04.2014
Przedstawiamy prelegentów I Międzynarodowej Konferencji ETICS:
http://konferencjaetics.com.pl/program.php
logo tns
Coraz więcej optymizmu w branży ociepleń
27.03.2014

Wyniki VI fali badania TNS nt. rynku ETICS w Polsce

Producenci systemów ociepleń wyrażają coraz większy optymizm w ocenie perspektyw swojej branży – wskazują wyniki szóstej fali badania TNS Polska „Rynek ociepleń ścian zewnętrznych w Polsce”, zrealizowanej na przełomie stycznia i lutego br. Zdaniem 88 proc. firm uczestniczących w ankiecie, branża odczuje poprawę obecnej sytuacji już na początku 2015 r. Natomiast o tym, że koniunktura zawita do sektora ociepleń wraz z rokiem 2016 jest przekonanych 100 proc. badanych. Identycznie oceniane są perspektywy polskiego budownictwa w całości. To najlepsze opinie producentów ociepleń na temat koniunktury od początku pomiaru TNS Polska, rozpoczętego w październiku 2011 roku pod patronatem merytorycznym Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).

– W obecnym pomiarze zauważamy poprawę nastrojów wśród producentów. Ten optymizm w odniesieniu do budownictwa może wynikać ze spodziewanego wzrostu gospodarczego oraz planowanych inwestycji infrastrukturalnych czy modernizacji zapowiadanych w kraju. Będą to niewątpliwie impulsy dla poprawy kondycji w branży budowlanej, za którą podąża branża ociepleń ścian zewnętrznych. W przypadku tej ostatniej niewątpliwie łagodna zima oraz sprzyjające warunki atmosferyczne mogły wpłynąć na zahamowanie odnotowanego w poprzednich sezonach pogorszenia. Obecnie mamy do czynienia z okresem stabilizacji sytuacji, po którym spodziewane jest przerwanie dotychczasowego impasu – komentuje Natalia Kijewska z zespołu TNS Polska analizującego polski rynek ociepleń.

W porównaniu z poprzednimi z poprzednimi falami badania obecnie następuje odwrócenie nastrojów w branży ociepleń. Wskaźnik dzisiejszej koniunktury dla budownictwa, czyli różnica między udziałem pozytywnych a negatywnych ocen, jest dziś najlepszy od początku pomiaru i wynosi +38 proc. (w poprzednich falach m.in. -83 proc. oraz dwukrotnie -100 proc.). Dla sektora ociepleń wartość wskaźnika koniunktury wynosi 0 proc., podczas gdy w trzech wcześniejszych pomiarach wskazania były ujemne (w tym dwukrotnie -100 proc i raz -67 proc.). Oznacza to, że w opinii producentów systemów ETICS aktualne położenie budownictwa i ich własnej branży jest lepsze niż rok i dwa lata temu.
podsumowanie wskaznikow koniunktury

Budownictwo w lepszej kondycji

Wśród badanych producentów ociepleń zaobserwowano znaczącą zmianę w ocenie obecnej sytuacji budownictwa. Jeszcze w połowie ubiegłego roku wszyscy (100 proc.) zgodnie twierdzili, że jest ona gorsza niż 12 miesięcy wcześniej. W najnowszym pomiarze 63 proc. producentów oceniło ją jako taką samą jak na początku 2013 r., a ponad jedna trzecia (38 proc.) uznało, że obecnie kondycja branży jest nieco lepsza niż przed rokiem. W żadnej z poprzednich edycji badania TNS Polska nie uzyskano tak dobrych ocen kondycji polskiego budownictwa.

podsumowanie wskaznikow koniunktury
Jeszcze większy optymizm odnosi się do nadchodzących dwóch lat. Najbliższe 12 miesięcy, według 88 proc. ankietowanych producentów ociepleń, przyniesie dalszą poprawę sytuacji w branży budowlanej. Nieznaczne polepszenie prognozuje 63 proc. uczestników badania, znaczące – 25 proc. Zdaniem pozostałych sytuacja nie zmieni się (13 proc.). Nastąpiło wzmocnienie tego trendu w odniesieniu do poprzedniej fali badania, w której 75 proc. badanych spodziewało się poprawy, zaś po 13 proc. pogorszenia lub sytuacji bez zmian. Podobnie jak w V edycji pomiaru, perspektywa 24 miesięcy dla wszystkich pytanych producentów (100 proc.) oznacza w polskim budownictwie zmiany na lepsze. W porównaniu z poprzednią falą badania wzrósł odsetek producentów prognozujących znaczną poprawę – uważa tak obecnie 38 proc. badanych, natomiast 63 proc. spodziewa się nieznacznej poprawy (w poprzednim pomiarze nieznaczne polepszenie przewidywało 88 proc. badanych).


podsumowanie wskaznikow koniunktury
Ocieplenia zwyżkują

Połowa badanych (50 proc.) uznaje, że sytuacja w branży ociepleń ścian zewnętrznych jest taka sama jak rok temu. Co czwarty producent (25 proc.) ocenia bieżącą sytuację branży jako nieco gorszą niż przed rokiem, tylu samo jako nieco lepszą. W poprzednim pomiarze odpowiedzi w 100 proc. wskazywały na pogorszenie kondycji sektora w przeciągu poprzedzających badanie 12 miesięcy.
podsumowanie wskaznikow koniunktury
Producenci systemów ociepleń z optymizmem patrzą w przyszłość: wskaźnik koniunktury dla najbliższych 12 miesięcy wynosi +75 proc. Co drugi badany (50 proc.) uważa, że sytuacja w branży ociepleń ścian zewnętrznych za rok będzie trochę, a 38 proc, że dużo lepsza. Niewielkie pogorszenie prognozuje tylko 13 proc. badanych. Wyraźna poprawa sytuacji w branży ociepleń nastąpi, zdaniem wszystkich pytanych producentów, za 24 miesiące. Trzy czwarte (75 proc.) ankietowanych uważa, że kondycja branży wówczas polepszy się nieznacznie, natomiast co czwarty (25 proc.) prognozuje znaczące polepszenie.
podsumowanie wskaznikow koniunktury
Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, wyraża opinię, że wyniki badania realizowanego przez TNS Polska trafnie obrazują nastroje w branży ociepleń. – Dostrzegamy wiele dróg dalszego rozwoju naszej branży. W budownictwie nasila się trend poszukiwania coraz bardziej ekologicznych i gwarantujących oszczędność energii rozwiązań, między innymi w związku z wymogami nowych Warunków Technicznych, które etapami wprowadzane są w Polsce, począwszy od bieżącego roku. Systemy ociepleń pozwalają zmniejszyć zużycie energii w budynkach nawet o połowę. Duże pole otwiera się w dziedzinie termomodernizacji obiektów ocieplonych w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku, kiedy obowiązywały niższe standardy energooszczędności, jak też technologia ociepleń nie była tak zaawansowana jak dziś – podkreśla prezes SSO.

Pogłębiona analiza polskiego rynku ociepleń będzie przedmiotem wystąpienia badaczy TNS Polska na I Międzynarodowej Konferencji ETICS organizowanej przez SSO 8-9 maja w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą. – Na konferencji reprezentowane będą liczne środowiska związane z ociepleniami, co sprzyjać będzie kompleksowemu spojrzeniu na rynek, jego szanse i ograniczenia. Prowadzony już trzeci rok cykliczny pomiar TNS Polska staje się jednym z podstawowych źródeł wiedzy na temat naszej branży i daje możliwość śledzenia zachodzących w niej zmian. Bez takich informacji obraz rynku ociepleń byłby niekompletny – podkreśla Jacek Michalak.
Budynek SSO
I Międzynarodowa Konferencja ETICS: Jeden system, wiele spojrzeń
17.02.2014
Nowa inicjatywa SSO integruje środowisko wokół systemów ociepleń

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) otwiera pierwsze w Polsce forum łączące liczne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń. Organizowana przez stowarzyszenie I Międzynarodowa Konferencja ETICS odbędzie się 8-9 maja 2014 roku w Ożarowie Mazowieckim. Spotkanie stworzy sposobność do wszechstronnej analizy znaczenia systemów ETICS dla budownictwa, jednego z najważniejszych działów gospodarki oraz do oceny możliwości i barier, jak też kierunków dalszego rozwoju polskiego sektora ociepleń.

– Inaugurujemy tę formę spotkań z zamiarem stworzenia miejsca, w którym będzie można zespolić różnorodne perspektywy spojrzenia na systemy ociepleń. Liczymy, że nasza konferencja umożliwi wymianę cennych doświadczeń, inspirujących kontrowersji i twórczych idei. Zapraszamy wszystkich uczestników rynku budowlanego, środowisko naukowe i badawcze, reprezentantów instytucji publicznych. Słuchając siebie nawzajem, możemy wiele osiągnąć i zrealizować wspólne cele, dla dobra tych, którzy korzystają z systemów ociepleń – zaprasza Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.
Debata podczas I Międzynarodowej Konferencji ETICS koncentrować się będzie wokół następujących obszarów:

 • europejskie rynki ociepleń,
 • regulacje prawne w Polsce i Europie,
 • ETICS z perspektywy producentów materiałów budowlanych,
 • ETICS z perspektywy jednostek naukowo-badawczych wydających aprobaty krajowe i europejskie oceny techniczne.
W gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele instytucji państwowych (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego), ośrodków badawczych (Instytut Techniki Budowlanej, TNS Polska) oraz środowisk branżowych (Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej, Szklanej i Skalnej, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń). Obok polskich ekspertów głos zabiorą reprezentanci Niemiec, Czech i Słowacji, krajów, których rynki ociepleń łączy z polskim rynkiem ETICS wiele podobieństw. – Polska to jeden z największych i najważniejszych rynków ETICS w Europie, nie wszyscy jednak jesteśmy świadomi tej silnej pozycji – zwraca uwagę prezes Michalak. – Zintegrowane środowisko ma więcej możliwości umocnienia i upowszechnienia roli, jaką sektor ociepleń może odegrać zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej. To kolejna z intencji, która przyświecała nam, kiedy zdecydowaliśmy się zorganizować I Międzynarodową Konferencję ETICS – podkreśla szef branżowego stowarzyszenia.
folder konferencji
Najlepszy czas na rejestrację!
11.02.2014
Już niebawem na naszej stronie ukaże się dokładny, godzinowy program konferencji. Ale do rejestracji i deklaracji udziału zapraszamy już dziś! Tylko do końca lutego opłata konferencyjna wynosi 800 zł + 23% VAT i jest to najbardziej ekonomiczna opcja kosztowa. Wystarczy wypełnić interaktywny formularz, dostępny tutaj, aby znaleźć się na liście gości I Międzynarodowej Konferencji ETICS. Żeby sfinalizować zgłoszenie, należy jeszcze tylko w wymaganym terminie uiścić należną kwotę. Opłata konferencyjna obejmuje udział w dwóch dniach debat, nocleg z 8/9.05, pełne wyżywienie oraz miejsce na warsztatach bębniarskich prowadzonych przez grupę Citi Bum Bum.